Veštačka inteligencija za SEO (Generative AI): Revolucija u digitalnom marketingu

Veštačka inteligencija za SEO (Generative AI): Revolucija u digitalnom marketingu

Veštačka inteligencija za SEO(Generative AI): Revolucija u digitalnom marketingu

Generativna veštačka inteligencija za SEO ili Generative AI je brzo napredujuća podoblast veštačke inteligencije koja ima potencijal da transformiše ne samo način na koji koristimo tehnologiju, već i kako pristupamo zadacima u raznim industrijama.

U oblasti SEO (Optimizacija za pretraživače), generativna veštačka inteligencija pruža nove mogućnosti za optimizaciju radnih tokova, unapredjenje kreiranja sadržaja i konačno povećanje organskog saobraćaja i vidljivosti web sajtova.

U prošlosti SEO je pretežno bio usmeren na optimizaciju ključnih reči, strategije izgradnje baclink-ova i pridržavanje stalno promenjivih algoritama pretraživača. Medjutim, sa uvodjenjem Generativne veštačke inteligencije, fokus se pomera ka suptilnijim i inteligentnijim pristupima.

Ova tehnologija je sposobna da analizira ogromne količine podataka, razume nameru korisnika i generiše sadržaj koji nije samo prijateljski nastrojen prema pretraživačima, već i visoko relevantan za ciljnu publiku.

To je skok od pristupa zasnovanog na ključnim rečima ka strategiji koja je usmerena ka korisnicima.

Integracija Generativne veštačke inteligencije (Generative AI) u SEO nije samo trend. Ona ponovo definiše granice onoga što je moguće u digitalnom marketingu i optimizaciji pretraživača.

Dok dublje istražujemo ovu temu, istražićemo kako biznisi mogu iskoristiti ovu tehnologiju da steknu konkurentske prednosti, praktične primene Generativne veštačke inteligencije u SEO i izazove i razmatranja koja prate njeno usvajanje.

SADRŽAJ (TOC)

Veštačka inteligencija za SEO i detaljno objašnjenje kako da je iskoristite za SEO optimizaciju. Naučite kako da budete ispred konkurencije!

Šta je Generativna veštačka inteligencija za SEO (Generative AI) i koji je njen značaj?

Generativna AI, podskup AI, fokusira se na nastavne mašine za proizvodnju originalnog i kreativnog sadržaja.

Za razliku od tradicionalne veštačke inteligencije koja funkcioniše na osnovu unapred odredjenih pravila, Generativna veštačka inteligencija ima sposobnost da uči iz podataka i autonomno generiše sadržaj.

Ova tehnologija koristi složene algoritme i neuronske mreže da bi razumela obrasce i proizvela rezultate koji oponašaju kreativnost nalik ljudima.

Značaj Generativne veštačke inteligencije leži u njenom potencijalu da potpuno promeni sve industrije širom sveta. Od kreiranja sadržaja do razvoja softvera, Generativni AI alati utiru put većoj efikasnosti, kreativnosti i inovacijama.

Kompanije sve više usvajaju ove alate kako bi pojednostavile svoje procese, smanjile napore i otključale nove mogućnosti koje su nekada bile nezamislive.

Rastuća uloga generativnih AI alata u različitim industrijama

Generativni AI alati ostavljaju svoj trag u različitim industrijama, od kojih svaka koristi mogućnosti tehnologije za postizanje jedinstvenih ciljeva.

To uključuje sledeće :

Kreiranje sadržaja:

Pisci, marketinški stručnjaci i kreatori sadržaja koriste Generativnu veštačku inteligenciju da automatizuju generisanje sadržaja, pojednostavljujući tokove posla i postižući značajno smanjenje vremena utrošenog na kreiranje sadržaja. Ovo povećanje efikasnosti im omogućava da se usredsrede na strateške zadatke višeg nivoa i kreativnost.

Dizajn i umetnost

Umetnici i dizajneri istražuju Generativnu veštačku inteligenciju za stvaranje jedinstvene vizuelne umetnosti, ilustracija i dizajna pomerajući granice kreativnosti. U stvari, studija je otkrila da je uključivanje Generativne AI u proces dizajna dovelo do nestvarnih 80% povećanja broja proizvedenih inovativnih i privlačnih dizajnerskih koncepata.

Razvoj softvera

Generativna veštačka inteligencija transformiše način pisanja koda. Pomaže programerima tako što generiše isečke koda, poboljšava testiranje softvera tako što identifikuje približno 30% više defekata, pa čak i predlaže optimalna rešenja za kodiranja. Ove karakteristike rezultiraju bržim razvojnim ciklusima i višim kvalitetom koda.

Prevodjenje jezika

Jezičke barijere se ruše jer Generativni alati veštačke inteligencije prevode tekst i govor u realnom vremenu, omogućavajući besprekornu komunikaciju na različitim jezicima. Danas ovi alati postižu impresivnu tačnost od 95% u prevodu, podstičući globalnu saradnju i razumevanje.

Zdravstvo

U oblasti medicine Generativna veštačka inteligencija pomaže u analizi medicinskih slika, dijagnostikovanju bolesti i predvidjanju ishoda pacijenata. Radiolozi koji koriste Generativnu veštačku inteligenciju za analizu, izvestili su o poboljšanju tačnosti od 20% u otkrivanju suptilnih anomalija što je na kraju dovelo do pravovremenijih i tačnijih dijagnoza.

Igre

Programeri igara koriste Generativnu veštačku inteligenciju za kreiranje impresivnih virtuelnih svetova, generisanje sadržaja u igri i prilagodjavanje igre na osnovu ponašanja igrača. Ova dinamička adaptacija rezultira sa 50% povećanjem angažovanja i zadovoljstva igrača, poboljšavajući celokupno iskustvo igranja.

Finansije

Finansijske institucije koriste Generativnu veštačku inteligenciju za analizu tržišnih trendova, predvidjanje kretanja akcija i optimizaciju strategija trgovanja. Ovaj pristup zasnovan na tehnologiji doveo je do povećanja profitabilnosti trgovanja od 25% i lakšeg donošenja odluka o investiranju na osnovu informacija.

Kako Generativna AI nastavlja da napreduje, očekuje se da će njene aplikacije u ovim industrijama postati još sofisticiranije.

To će dodatno revolucionisati način na koji radimo, kreiramo i komuniciramo u različitim sektorima.

Najpoznatiji predstavnici Generativne veštačke inteligencije su danas ChatGPT, Scribe, AlphaCode, GitHub Copilot, Bard, Cohere Generate, Dall-E3, Claude, Synthesia, Duet AI, itd.

Razumevanje Generativne veštačke inteligencije(Generative AI)

Generativna veštačka inteligencija za SEO se odnosi na vrstu veštačke inteligencije koja je sposobna da kreira nov sadržaj, bilo da se radi o tekstu, slikama ili čak kodu koji pre toga nije postojao.

Ovo se postiže kroz složene algoritme koji uče iz postojećih skupova podataka i zatim koriste ove naučene informacije da generišu nov, originalan materijal.

Za razliku od konvencionalne veštačke inteligencije koja je uglavnom usmerena na razumevanje i tumačenje podataka, Generativna veštačka inteligencija ide korak dalje tako što aktivno stvara nove podatke koji oponašaju ljudsku kreativnost i razmišljanje.

Razlika izmedju Generativne veštačke inteligencije i tradicionalne veštačke inteligencije postaje posebno očigledna u oblasti SEO. Tradicionalna veštačka inteligencija za SEO uglavnom se bavila obradom i analizom podataka.

Uključuje upotrebu algoritama za razumevanje obrazaca pretrage, optimizaciju ključnih reči i analizu metrika performansi web sajta. Ova vrsta veštačke inteligencije se ističe u zadacima kao što su prepoznavanje obrazaca, prediktivna analitika i automatizacija repetitivnih zadataka.

Medjutim, obično ne ulazi u oblast kreiranja sadržaja ili ideja.

Veštačka inteligencija za SEO i detaljno objašnjenje kako da je iskoristite za SEO optimizaciju. Naučite kako da budete ispred konkurencije!

Generativna veštačka inteligencija, s druge strane, donosi kreativnu dimenziju u SEO. Ona ide dalje od analiziranja i optimizacije postojećeg sadržaja.

Sposobna je da generiše potpuno nov i jedinstven sadržaj koji je istovremeno relevantan i optimizovan za pretraživače. Ovo uključuje pisanje članaka, kreiranje privlačnih naslova, pa čak i predlaganje strategija sadržaja na osnovu trenutnih trendova.

Generativna veštačka inteligencija može oponašati stil i ton postojećeg sadržaja, obezbedjujući doslednost na digitalnoj prisutnosti brenda.

Može se prilagoditi različitim kontekstima i auditorijumima čineći je svestranim alatom u marketingu sadržaja.

Uvodjenje Generativne veštačke inteligencije u SEO predstavlja pomak sa optimizacije vodjene podacima ka izradi kreativnog sadržaja.

Ova tehnologija omogućava da SEO strategije budu dinamičnije, ali prilagodjene specifičnim korisnicima.
Otvorene su nove mogućnosti za kreiranje sadržaja koje nisu ograničene ljudskim kapacitetom ili kreativnošću. Zato dobija sasvim novi i efikasan pristup SEO-u.
Dok nastavljamo istraživati mogućnosti Generativne veštačke inteligencije, postaje jasno da njen značaj u SEO-u nije samo dopunski.
On postaje potencijalno revolucionaran, nudeći nove načine za privlačenje publike i poboljšanje rangiranja na pretraživačima.

Uloga Generativne veštačke inteligencije u SEO

Generativna veštačka inteligencija (Generative AI)postaje značajan izazivač u oblasti SEO-a, nudeći niz mogućnosti koje idu daleko izvan tradicionalnih tehnika optimizacije za pretraživače.

Njena uloga u analizi konkurenata, identifikaciji snaga i slabosti SEO strategija, kao i predvidjanju budućih trendova i korisničkih akcija, menjaju način na koji SEO profesionalci pristupaju svom poslu.

Pomenućemo za šta je to Generativna veštačka inteligencije sposobna i koje su njene prednosti.

Analiza web sajtova konkurenata

Jedna od ključnih primena Generativne veštačke inteligencije u SEO-u je analiza web sajtova konkurenata. Ova tehnologija može pretraživati i analizirati ogromne količine podataka sa sajtova konkurenata, pružajući uvide koji bi bili vremenski zahtevni i kompleksni za ručno prikupljanje.

Alati za Generativnu veštačku inteligenciju mogu ocenjivati sve, od gustine ključnih reči i kvaliteta sadržaja do profila povratnih veza i strukture sajta.

Ova sveobuhvatna analiza pomaže kompanijama da razumeju šta njihovi konkurenti rade ispravno i gde mogu postojati praznine ili prilike za poboljšanje.

Korišćenjem ovih informacija, kompanije mogu unaprediti svoje SEO strategije kako bi efikasnije konkurisale na svom tržištu.

Identifikacija snaga i slabosti u SEO strategijama

Generativna veštačka inteligencija za SEO se odlično snalazi u identifikaciji snaga i slabosti postojećih SEO strategija.

Analizom sadržaja web sajta i uporedjivanjem sa industrijskim standardima i najboljim praksama, algoritmi veštačke inteligencije mogu identifikovati oblasti gde sajt dobro funkcioniše i oblasti koje zahtevaju poboljšanja.

Ovo može uključivati sugestije za bolju integraciju ključnih reči, optimizaciju sadržaja ili tehnička SEO poboljšanja.

Mogućnost brze i tačne procene performansi SEO sajta omogućava brzo i efikasno prilagodjavanje strategije.

Tako se obezbedjuje da napori koji su uloženi u SEO budu uskladjeni sa najboljim praksama i najnovijim trendovima.

Predvidjanje budućih trendova i akcija korisnika

Možda jedan od najuzbudljivijih aspekata Generativne veštačke inteligencije u SEO-u je njena sposobnost da predvidja buduće trendove i akcije korisnika.

Analizom podataka pretrage, obrazaca interakcije korisnika i trendova na tržištu, algoritmi veštačke inteligencije mogu predvideti nadolazeće promene u ponašanju korisnika.

Ova sposobnost predvidjanja omogućava kompanijama da ostanu korak ispred konkurencije, kreirajući sadržaj i strategije koje se uklapaju sa budućim trendovima pretrage. Na primer, ako Generativna veštačka inteligencija identifikuje novu temu ili ključnu reč, kompanije mogu brzo kreirati relevantan sadržaj kako bi privukle novi saobraćaj sa pretrage.

Slično tome, razumevanjem potencijalnih promena u ponašanju korisnika, firme mogu optimizovati svoje web sajtove kako bi odgovarale tim budućim potrebama, obezbedjujući da ostanu relevantne i vidljive u rezultatima pretrage.

Ukratko, uloga Generativne veštačke inteligencije u SEO-u je višedimenzionalna i može da ima veliki uticaj.

Od analize konkurenata i optimizacije strategija do predvidjanja trendova i ponašanja korisnika. Generativna veštačka inteligencija ne samo da podržava SEO napore, već ih i aktivno unapredjuje.

Kako ova tehnologija nastavlja da se razvija, očekuje se da će njen uticaj na SEO rasti nudeći još bolje alate i uvide firmama koje žele da unaprede svoju online prisutnost.

Integracija Generativne veštačke inteligencije u SEO strategije

Integracija Generativne veštačke inteligencije u SEO strategije predstavlja značajan napredak u pristupu digitalnom marketingu.

Ova tehnologija nije samo dodatni alat, to je promena u kreiranju i optimizaciji sadržaja za pretraživače.

Zato, hajde da istražimo kako se Generativna veštačka inteligencija koristi za kreiranje sadržaja, unapredjivanje istraživanja ključnih reči i optimizaciju za ključne reči dugog repa.

1. Korišćenje Generativne veštačke inteligencije za kreiranje sadržaja

Generativna veštačka inteligencija je sasvim promenila kreiranje sadržaja u SEO-u. Ova tehnologija može generisati visokokvalitetan, relevantan sadržaj u velikim količinama. Zapravo ono što bi za ljudske pisce bilo izuzetno vremenski zahtevno.

Korišćenjem obrade prirodnog jezika (NLP) i algoritama mašinskog učenja, Generativna veštačka inteligencija može proizvoditi članke, blog postove pa čak i kopiju web sajta koja se uskladjuje sa interesovanjima publike.

Ovaj sadržaj nije samo napisan na način koji je informativan za čitače, već je i optimizovan za pretraživače. Može uključivati ​​pravilnu ravnotežu ključnih reči, meta oznaka i struktuiranih podataka kako bi se poboljšao rang na pretraživačima.

Mogućnost brzog kreiranja različitih vrsta sadržaja omogućava preduzećima da održe svežinu i relevantnost svojih web sajtova, što je ključno za održavanje i poboljšanje performansi SEO-a.

2. Unapredjivanje istraživanja ključnih reči pomoću AI algoritma

Istraživanje ključnih reči je osnova SEO-a, a Generativna veštačka inteligencija je donela novi nivo efikasnosti i dubine u ovaj proces.

AI algoritmi mogu procesuirati ogromne količine podataka o pretrazi kako bi identifikovali aktuelne ključne reči, razumeli nameru pretrage i otkrili skrivene prilike koje bi mogle biti propuštene tradicionalnim metodama istraživanja.

Ovi algoritmi mogu analizirati obrasce pretrage i ponašanje korisnika kako bi predložili ključne reči koje imaju visok potencijal za saobraćaj, ali nisku konkurenciju.

Ovaj napredni pristup istraživanju ključnih reči omogućava SEO profesionalcima da kreiraju strategije koje su ciljane i efikasne, obezbedjujući da je njihov sadržaj upućen pravoj publici i da se dobro rangira na pretraživačima.

3. Optimizacija za ključne reči “dugog repa”

Ključne reči dugog repa su veoma specifične fraze koje imaju manju konkurenciju, ali mogu biti izuzetno vredne za SEO.

Generativna veštačka inteligencija može odigrati ključnu ulogu u identifikaciji i optimizaciji sadržaja za ove ključne reči. Za one koji ne znaju ključne reči dugog repa imaju barem 4 ili više reči.

Vrlo su važne ako je u pitanje e-trgovina.

Analizom pretraga i interakcija korisnika, veštačka inteligencija može otkriti ključne reči dugog repa koje su relevantne za proizvode ili usluge neke web stranice. Ove ključne reči su često zanemarene zbog nižih volumena pretraga, ali mogu biti pravo blago za privlačenje ciljane publike.

Generativna veštačka inteligencija pomaže u jednostavnom integrisanju ovih dugorepih ključnih reči u sadržaj obezbedjujući da zadrži prirodan i angažujući ton dok je optimizovan za specifične upite.

Ovaj ciljani pristup ne samo da privlači kvalitetan saobraćaj na web sajt, već i povećava šanse za konverziju s obzirom na to da je sadržaj visoko relevantan za nameru pretrage korisnika.

Ukratko, integracija Generativne veštačke inteligencije u SEO strategije pruža sveobuhvatan pristup kreiranju sadržaja, istraživanju ključnih reči i optimizaciji.

Korišćenjem moći veštačke inteligencije, kompanije mogu kreirati efikasnije, ciljane i angažujuće SEO strategije i mogu uspešno da se pozicioniraju u dinamičnom okruženju pretraživača.

Praktične primene generativne veštačke inteligencije u SEO-u

Generativna veštačka inteligencija nije samo teorijski koncept. Ona već postoji i mnogi je koriste.

Njene praktične primene u oblasti SEO-a su raznovrsne i značajne. Od generisanja i optimizacije sadržaja do analize meta oznaka, naslova i podataka o korisničkom angažovanju.

Generativna veštačka inteligencija menja način na koji se razvijaju i primenjuju SEO strategije.

Sada ćemo malo istražiti ove praktične primene kako biste bolje razumeli kako unapredjuju napore u SEO-u.

Veštačka inteligencija za SEO i detaljno objašnjenje kako da je iskoristite za SEO optimizaciju. Naučite kako da budete ispred konkurencije!

Generisanje i optimizacija sadržaja

Jedna od najznačajnijih primena Generativne veštačke inteligencije u SEO-u je u domenu generisanja i optimizacije sadržaja. Ova tehnologija može kreirati visokokvalitetan sadržaj koji je prijateljski prema SEO-u u razmerama koje ljudi ne bi mogli postići u istom vremenskom okviru.

Korišćenjem naprednih algoritama, Generativna veštačka inteligencija može proizvesti članke, blog postove i web sadržaj koji su ne samo relevantni i angažujući za čitatelje, već i optimizovani za pretraživače.

Ovo uključuje strategijsko postavljanje ključnih reči, održavanje odgovarajuće gustine ključnih reči i osiguranje da sadržaj odgovara nameri pretrage.

Osim toga, optimizacija sadržaja putem veštačke inteligencije se ne sastoji samo od ubacivanja ključnih reči. Ona podrazumeva i strukturiranje sadržaja na način koji poboljšava čitljivost i angažovanje.

Na taj način se unapredjuje ukupno iskustvo korisnika i performanse SEO-a.

Analiza Meta opisa (Meta description) i naslova (Title)

Meta opisi i naslovi igraju ključnu ulogu u SEO-u. Vrlo su važni i utiču na CTR i rangiranje na pretraživačima. Generativna veštačka inteligencija može efikasno analizirati i optimizovati ove elemente.

Algoritmi veštačke inteligencije mogu generisati meta opise i naslove koji ne samo da su bogati ključnim rečima, već su i privlačni za korisnike.

Ovo uključuje razumevanje suptilnosti toga kako određene fraze ili reči mogu uticati na ponašanje korisnika i algoritme pretraživača. Optimizacijom ovih oznaka, web sajtovi mogu poboljšati svoju vidljivost i privlačnost na stranicama rezultata pretraživača (SERP-ova).

A to dovodi do većeg broja klikova i boljih ukupnih SEO performansi.

Analiza podataka o angažovanju korisnika za strategiju sadržaja

Još jedna praktična primena Generativne veštačke inteligencije u SEO-u je analiza podataka o angažovanju korisnika kako bi se obezbedila strategija sadržaja.

Veštačka inteligencija može obraditi i analizirati velike skupove podataka, uključujući pregled stranica, stope napuštanja, vreme provedeno na stranicama i interakcije korisnika. Ova analiza pomaže u identifikaciji tema i formata sadržaja omogućavajući kreiranje efikasnijih strategija sadržaja.

Na primer, ako analiza veštačke inteligencije otkrije da odredjeni tipovi sadržaja dovode do dužih sesija ili viših stopa angažovanja, možete usmeriti svoje resurse na kreiranje tog tipa sadržaja.

Ovaj pristup je zasnovan na podacima koji obezbedjuje da su strategije sadržaja uskladjene sa preferencama i ponašanjem korisnika, dovodeći do boljih SEO rezultata.

Zapravo, praktične primene Generativne veštačke inteligencije u SEO-u menjaju način na koji se kreira i  optimizuje sadržaj. Kroz korišćenje veštačke inteligencije za generisanje i analizu sadržaja, kompanije mogu razvijati efikasnije SEO strategije.

Ovi pristupi ne samo da poboljšavaju online prisustvo, već i osiguravaju da ostanete korak ispred u odnosu na konkurenciju u digitalnom svetu.

Napredne tehnike i Alati

Integracija Generativne veštačke inteligencije u SEO strategije dovela je do razvoja naprednih tehnika i alatki koje preoblikuju izgled digitalnog marketinga.

Ove alatke ne samo da poboljšavaju efikasnost u SEO praksi, već i uvode nove mogućnosti.

Kao što su optimizacija za konverzaciju teksta i glasovnu pretragu, sprovodjenje eksperimenata u laboratorijama pretraživača i analiza trendova ponašanja korisnika.

Sada ćemo da istražimo ove napredne tehnike i alatke malo detaljnije.

1. AI alatke za optimizaciju konverzacije teksta i glasovnu pretragu

Kako glasovna pretraga postaje sve prisutnija, optimizacija za konverzaciju teksta i glasovne upite postaje sve značajniji aspekt SEO-a.

Sada postoje AI alatke posebno dizajnirane za ovu svrhu, nudeći način da se sadržaj dobro pripremi za glasovnu pretragu. Ove alatke koriste obradu prirodnog jezika (NLP) kako bi razumele i oponašale obrasce govora ljudi, omogućavajući optimizaciju sadržaja na način koji odgovara prirodnom načinu komunikacije.

Ovo je ključno za optimizaciju glasovnih upita, jer su glasovna pitanja često konverzacijskog karaktera i duža u odnosu na tekstualne pretrage.

Korišćenjem ovih AI alatki, možete osigurati da njihov sadržaj ne samo da bude otkriven putem glasovne pretrage, već i da odražava nameru korisnika i način govora, čime se poboljšava korisničko iskustvo i SEO performanse.

2. Eksperimenti sa generativnom AI u laboratorijama pretraživača

Polje SEO-a neprestano evoluira, a laboratorije pretraživača su na čelu eksperimenata sa novim tehnologijama Generativne veštačke inteligencije.

Ove laboratorije sprovode razne eksperimente kako biistražile kako se AI može koristiti za poboljšanje algoritama pretrage, razumevanje namera korisnika i stvaranje relevantnijih rezultata pretrage.

Na primer, neki eksperimenti fokusiraju se na korišćenje AI za generisanje prediktivnih modela koji mogu predvidjati buduće trendove pretrage ili ponašanja korisnika.

Drugi eksperimenti mogu istraživati kako AI može poboljšati personalizaciju rezultata pretrage.

Ovi eksperimenti su ključni za unapredjenje praksi SEO-a i da pretraživači i dalje pružaju najrelevantnije i najvrednije rezultate korisnicima.

3. Analiza podataka putem AI i trendova ponašanja korisnika

Analiza podataka vodjenih veštačkom inteligencijom još je jedno područje gde napredne alatke prave značajan uticaj. Ovi alati mogu procesuirati ogromne količine podataka kako bi otkrile trendove u ponašanju korisnika, njihovim preferencama i obrascima pretrage.

Analizom ovih podataka, AI može pružiti uvid u to kako korisnici reaguju na sadržaj, koji tipovi sadržaja sunajčitaniji i kako promene u SEO strategijama utiču na ponašanje korisnika.

Ova analiza je neophodna za uskladjivanje SEO strategija sa trenutnim trendovima i preferencama korisnika.

Na primer, ako analiza AI otkrije promene u vrstama upita koje korisnici postavljaju, mogu se brzo prilagoditi Vaše strategije sadržaja i SEO kako bi zadovoljile ove nove zahteve.

Napredne tehnike i alati koje koriste Generativnu veštačku inteligenciju igraju ključnu ulogu u modernim strategijama SEO-a. Od optimizacije za glasovnu pretragu do sprovodjenja eksperimenata u laboratorijama pretraživača i analize trendova ponašanja korisnika.

Ovi alati omogućavaju kompanijama da ostanu korak ispred u dinamičnom digitalnom okruženju.

Kroz upotrebu ovih naprednih AI mogućnosti, kompanije mogu osigurati da njihove SEO strategije budu ne samo efikasne, već i otporne na buduće promene u digitalnom svetu.

Izazovi i razmatranja u vezi Artificial Intelligence (AI)

Iako integracija Generativne veštačke inteligencije u SEO strategije nudi brojne prednosti, takodje postavlja odredjene izazove i razmatranja koje je potrebno pažljivo razmotriti.

Od potencijalnih zamki SEO-a povezanih sa veštačkom inteligencijom do održavanja ravnoteže izmedju sadržaja generisanog od strane veštačke inteligencije i ljudske kreativnosti kao i obraćanja pažnje na etička razmatranja.

Postoji nekoliko aspekata o kojima morate voditi računa kako bi efikasno iskoristili ovu tehnologiju.

Navigacija potencijalnih zamki SEO-a sa veštačkom inteligencijom

Jedan od osnovnih izazova u korišćenju veštačke inteligencije za SEO jeste izbegavanje potencijalnih zamki koje mogu negativno uticati na rangiranje na pretraživačima.

Generisani sadržaj veštačke inteligencije, ako nije pravilno praćen i izradjen, ponekad može dovesti do problema poput preopterećivanja ključnim rečima, lošeg sadržaja ili čak stvaranja irelevantnog ili niskokvalitetnog sadržaja.

Pretraživači neprestano evoluiraju kako bi prepoznali i kaznili takve prakse. Za sada Google kaže da ne pravi razliku izmedju teksta koji je napisao čovek i teksta koji je napisala veštačka inteligencija. Google-u je bitno da je sadržaj dobar i da može pomoći korisnicima.

Ako se tome može verovati…..

Zato je ključno osigurati da se alati veštačke inteligencije koriste na način koji je uskladjen sa najnovijim smernicama pretraživača. Redovno ažuriranje algoritama veštačke inteligencije i njihovo treniranje sa aktuelnim podacima može pomoći u smanjenju ovih rizika.

Dodatno, praćenje metrika performansi SEO-a može pružiti rane indikacije problema, omogućavajući brze ispravke.

Održavanje balansa izmedju sadržaja generisanog veštačkom inteligencijom i ljudske kreativnosti

Još jedno važno razmatranje jeste ravnoteža izmedju sadržaja generisanog veštačkom inteligencijom i ljudske kreativnosti.

Iako veštačka inteligencija može efikasno proizvoditi sadržaj u velikim količinama, može joj nedostajati nijansirano razumevanje i kreativni duh koji ljudski pisci donose.

Ključ je pronaći harmoničan balans gde veštačka inteligencija napiše tekst po uputima čoveka koje zatim čovek doradi i unapredi.

Ovaj vid saradnje mašine i čoveka osigurava da sadržaj ostane angažujući, originalan i uskladjen sa Vašim brendom.

Etika i najbolje prakse

Etika je takodje važna kada se koristi Generativna veštačka inteligencija u SEO-u. Ovo uključuje pitanja vezana za transparentnost, privatnost podataka i mogućnost da veštačka inteligencija održava predrasude.

Bitno je biti transparentan u korišćenju veštačke inteligencije u kreiranju sadržaja, posebno u sektorima gde su poverenje i autentičnost ključni.

Važno je da algoritmi veštačke inteligencije budu obučeni na raznolikim i nepristrasnim skupovima podataka.

To je suštinsko kako bi se sprečilo ponavljanje sadržaja. Takodje, pridržavanje zakona o privatnosti podataka i etičkih smernica pri prikupljanju i korišćenju podataka za obuku veštačke inteligencije je od suštinske važnosti. Praćenjem ovakvih praksi ne samo da se održava etički standard, već se i gradi poverenje sa publikom čime se unapredjuje ugled brenda.

Iako Generativna veštačka inteligencija za SEO nudi značajne prednosti za SEO, važno da je koristite pažljivo. Svesnost o potencijalnim zamkama u SEO-u, održavanje balansa izmedju sadržaja generisanog veštačkom inteligencijom i ljudske kreativnosti Vam mora uvek biti na umu.

Poštovanje etičkih standarda i najboljih praksi omogućiće Vamda efikasno koristite veštačku inteligenciju kako bi unapredile svoje SEO strategije, dok istovremeno čuvaju kvalitet, autentičnost i etički integritet.

Često Postavljana Pitanja (FAQ)

U svetu digitalnog oglašavanja, Google Ads je postao ključni alat za brendove i preduzeća koja žele da dosegnu svoju ciljanu publiku. Bilo da ste novi u oglašavanju ili već imate iskustva sa kampanjama, ovaj vodič za početnike će Vam pružiti sve osnovne informacije koje su Vam potrebne kako biste maksimalno iskoristili Google Ads u 2024.

Važno je naglasiti da Google oglasi predstavljaju moćan alat za promociju i unapredjenje poslovanja. Kroz ovaj vodič za početnike o Google oglasima, dobili ste abecedu ključnih informacija o Google oglašavanju, od osnovnih pojmova do konkretne strategije kreiranja oglasa.

Važno je razumeti da uspeh na Google Ads platformi zahteva pažljivo planiranje, praćenje rezultata i prilagodljivost strategije. Kroz korake poput postavljanja kampanje, odabira strategije licitiranja, ciljanja publike i kreiranja različitih vrsta oglasa imate priliku da optimizujete svoje prisustvo na internetu i privučete kvalitetan saobraćaj.

Takodje, naglašavamo da praćenje troškova i kvaliteta oglasa putem alatki poput Quality Score-a i analitike ključno doprinosi uspehu Vaših kampanja.

Uzimajući u obzir različite vrste oglasa koje Google Ads nudi, prilagodite svoju strategiju prema specifičnostima Vašeg poslovanja.

Kroz stalno eksperimentisanje, testiranje i optimizaciju oglasa imate priliku da izgradite snažnu online prisutnost i ostvariti značajan povrat uloženog.

Ne zaboravite da je Google Ads dinamična platforma, pa redovno pratite nove trendove i funkcionalnosti kako biste ostali konkurentni.

FAQ :

1. Koja je razlika izmedju Generativne veštačke inteligencije i tradicionalnih SEO alata?

Generativna veštačka inteligencija i tradicionalni SEO alati se razlikuju pretežno po svojim mogućnostima i funkcijama.

Tradicionalne SEO alatke fokusiraju se na istraživanje ključnih reči, analizu povratnih veza i praćenje rangiranja pretraživača. Pružaju podatke i uvide bazirane na postojećem sadržaju i SEO strategijama.

Generativna veštačka inteligencija, s druge strane, ide korak dalje ne samo analizirajući podatke, već i stvarajući novi sadržaj. Koristi napredne algoritme za generisanje teksta, predvidjanje trendova i pružanje sugestija za optimizaciju sadržaja.

Dok su tradicionalne alatke analitičke, Generativna veštačka inteligencija je i analitička i kreativna, nudeći dinamičniji pristup SEO-u.

2. Da li je Generativna veštačka inteligencija zamena za ljudske SEO stručnjake?

Ne, Generativna veštačka inteligencija nije zamena za ljudske SEO stručnjake.

Umesto toga, trebalo bi je posmatrati kao alat koji dopunjuje i unapredjuje rad SEO profesionalaca. Iako veštačka inteligencija može automatizovati odredjene zadatke i pružiti vredne uvide, nedostaje joj ljudsko razumevanje i strateško razmišljanje koje donosi čovek.

Najefikasnije SEO strategije često uključuju kombinaciju efikasnosti vodjene veštačkom inteligencijom i kreativnosti i stručnosti ljudi.

3. Koliko košta korišćenje Generativne veštačke inteligencije za SEO?

Troškovi korišćenja Generativne veštačke inteligencije za SEO mogu značajno varirati u zavisnosti od alata i usluga koje se odaberu.

Neke AI platforme nude model pretplate, dok drugi mogu naplaćivati na osnovu upotrebe ili dodatnih funkcionalnosti.

Cene se kreću od pristupačnih rešenja pogodnih za male firme do skupljih, enterprise-level ponuda.

Važno je proceniti troškove u odnosu na potencijalni povrat ulaganja i izabrati rešenje koje odgovara potrebama i budžetu vašeg poslovanja.

4. Koja su pravna i etička razmatranja korišćenja Generativne veštačke inteligencije za kreiranje sadržaja?

Pri korišćenju Generativne veštačke inteligencije za kreiranje sadržaja, važno je razmotriti pravna i etička pitanja kao što su autorska prava, privatnost podataka i transparentnost.

Bitno je osigurati da veštački generisani sadržaj ne krši postojeća autorska prava. Naravno, važno je pridržavati se zakona o privatnosti podataka.

Etički, važno je biti transparentan o korišćenju veštačke inteligencije u kreiranju sadržaja, posebno u sektorima gde su poverenje i autentičnost ključni.

Takodje je neophodno izbegavati predrasude u veštački generisanom sadržaju, pridržavati se najboljih praksi i etičkih smernica pri prikupljanju i korišćenju podataka za obuku veštačke inteligencije.

5. Kako mogu osigurati da moj Generativni AI sadržaj bude visokog kvaliteta i tačan?

Da biste osigurali visokokvalitetan i tačan Generativni AI sadržaj važno je koristiti pouzdane AI alatke i platforme poznate po svojoj efikasnosti i tačnosti.

Redovno ažuriranje i obuka algoritama veštačke inteligencije sa aktuelnim i raznovrsnim skupovima podataka može poboljšati kvalitet i relevantnost sadržaja.

Takodje, prisustvo ljudskog nadzora gde se veštački generisani sadržaj pregledava i doradjuje može obezbediti tačnost i očuvati željeni kvalitet.

6. Kako Generativna veštačka inteligencija optimizuje sadržaj za pretragu glasom?

Generativna veštačka inteligencija optimizuje sadržaj za pretragu glasom korišćenjem prirodne obrade jezika (NLP) kako bi razumela i imitirala obrasce govora ljudi.

Ovo omogućava veštačkoj inteligenciji da kreira sadržaj koji je konverzacijskog karaktera i formulisan na način koji je prirodan za ljudsku komunikaciju tokom pretrage glasom.

Veštačka inteligencija takodje može analizirati upite pretrage glasom kako bi se identifikovale ključne fraze i pitanja.Tako ćete biti sigurni da je sadržaj optimizovan za ove termine.

Ovo čini sadržaj relevantnim za upite pretrage glasom.

Zaključak

Budućnost SEO-a uz Generativnu veštačku inteligenciju

Uvodjenje Generativne veštačke inteligencije u SEO najavljuje novo doba u digitalnom marketingu, gde se granice kreacije i optimizacije sadržaja neprestano proširuju. Budućnost SEO-a uz Generativnu veštačku inteligenciju je postavljena tako da bude dinamičnija, efikasnija i prilagodjenija potrebama korisnika i pretraživača koje se neprestano menjaju.

Kako tehnologija veštačke inteligencije napreduje, možemo očekivati još sofisticiranije alate koji ne samo da generišu sadržaj već pružaju dublje uvide u ponašanje korisnika, trendove pretrage i performanse sadržaja.

Ova evolucija će verovatno dovesti do personalizovanijih i angažovanijih korisničkih iskustava, veće relevantnosti sadržaja i poboljšanja pozicija na pretraživačima.

Uloga SEO profesionalaca će se razvijati zajedno sa ovim tehnologijama, fokusirajući se više na razvoj strategija i kreativni doprinos, dok će analiza podataka i generisanje sadržaja biti u nadležnosti veštačke inteligencije.

Korišćenje tehnologije veštačke inteligencije radi sticanja konkurentske prednosti

Za web stranice koje žele da ostanu ispred konkurencije u digitalnom svetu, korišćenje veštačke inteligencije više nije samo opcija.

Danas je to postalo neophodno. Generativna veštačka inteligencija pruža značajnu konkurentsku prednost omogućavajući kreiranje visokokvalitetnog SEO-optimizovanog sadržaja u velikom obimu.

Pružiće Vam predloge za odlučivanje koji su zasnovani na podacima koji su uskladjeni sa najnovijim algoritmima pretraživača.

Kompanije koje koriste ove mogućnosti AI mogu očekivati poboljšanu efikasnost u svojim SEO strategijama, bolje uključivanje ciljane publike i snažniju online prisutnost.

Medjutim, važno je pristupiti integraciji veštačke inteligencije promišljeno, uskladjujući tehnologiju sa ljudskom kreativnošću i ekspertizom i pridržavati se etičkih standarda.

Na taj način možete iskoristiti puni potencijal Generativne veštačke inteligencije u SEO-u, ostvarujući rast i uspeh u sve digitalnijem svetu.

Nadamo se da Vam je ovaj tekst pomogao i da ćete iskoristiti novostečeno znanje.

Svesni smo da početnici u SEO-u neće u potpunosti razumeti ovaj post, ali se nadamo da će im pomoći u istraživanju kako bi poboljšali rezultate na svojoj web stranici.

Ako smatrate da možemo nekako da Vam pomognemo u vezi Search Engine Optimisation (SEO), slobodno nas kontaktirajte putem našeg email-a info@smartthink.rs

Naravno, stojimo Vam na raspolaganju za izradu web sajtova ili Google oglašavanje.

U slučaju da imate dobru ideju koju želite da sprovedete u digitalnom svetu, čekamo Vas!

Vodič za početnike o Google oglasima

Vodič za početnike o Google oglasima

Vodič za početnike o Google oglasima za 2024.

Pokušaćemo da Vam u ovom tekstu vodič za početnike o Google oglasima kažemo sve što treba da znate o Google oglasima (ranije poznatim kao Google AdWords, a danas kao Google Ads) kako biste podigli Vaše poslovanje.

Nije važno da li Vam je ovo prva ili 100. Google Ads kampanja.

Ovaj vodič za početnike o Google oglasima će se baviti sledećim pitanjima :

Vodič za početnike o Google oglasima će objasniti sve što ste želeli da znate o Google Ads oglasima. Google oglašavanje je brzo i isplativo...

Šta su Google oglasi?

Google oglasi (Google Ads), ranije poznati kao Google AdWords, su platforma za online oglašavanje zasnovana na licitaciji koja obuhvata tekstualne oglase na pretraživačima, video oglase, baner oglase, YouTube oglase i druge opcije prikaza.

Google oglasi se mogu pojavljivati u rezultatima pretrage na Google-u i milionima sajtova partnera.

Google oglasi su najveći izdavač digitalnih oglasa u Sjedinjenim Američkim Državama, odgovarajući za 28.4% ukupnih prihoda od oglasa.

Ovaj odnos varira zavisno od zemlje, ali se Google smatra dominantnim na polju digitalnog oglašavanja.

Kako funkcionišu Google oglasi?

Napišete oglas, postavite ponudu, malo sačekate i prodaja kreće. To je u osnovi to…

Deluje jednostavno, ali nije baš tako.

Detaljno ćemo Vam objasniti kako kreirati Google Ads kampanju kasnije, ali suštinski Google oglasi funkcionišu na modelu plaćanja po akciji, obično obračunatom kao cena po kliku (CPC).

To znači da plaćate odredjenu cenu svaki put kada korisnik klikne na Vaš oglas ili na akciju koju ste definisali kao cilj.

Ta cena se često menja i zavisi od više faktora, uključujući broj drugih brendova koji trenutno ciljaju tu ključnu reč, obim pretrage, očekivani doseg, vreme dana ili godine i još mnogo toga.

Kada postavite oglas, odredjujete svoju „maksimalnu ponudu“ – najviše što ste spremni platiti za klik (ili prikaz ili drugu definisanu akciju).

Tri glavne opcije licitiranja su:

Cena po kliku (CPC)

Plaćate kada korisnik klikne na Vaš oglas.

Cena po hiljadu prikaza (CPM)

Plaćate za 1.000 prikaza Vašeg oglasa

Cena po angažovanju (CPE)

Plaćate kada korisnik izvrši odredjenu akciju na Vašem oglasu (prijavi se na listu, pogleda video, itd.).

Na primer, ako je Vaša maksimalna ponuda 50 dinara, a Google kaže da je vrednost tog klika 80 dinara, Vaš oglas se neće prikazivati.

Medjutim, ako je Vaša maksimalna ponuda 81 dinar, Vaš oglas će imati veliku šansu za prikazivanje na pretraživaču. Važno je da znate da kod ponuda za Google oglašavanje postoji minimalna i maksimalna ponudjena cifra za prikazivanje kampanje.

Da znate da je ova cifra drugačija od ukupnog budžeta kampanje. Imate opciju da postavite dnevni prosečni budžet i dozvolite Google-u da upravlja pojedinačnim licitacijama za oglase ili da postavite ukupni budžet i podešavate maksimalnu ponudu za svaki oglas.

Za početnike, preporučujemo postavljanje dnevnog budžeta i omogućavanje Google-u da optimizuje pojedinačne licitacije za oglase.

Ali ova treba raditi samo na početku, dok ne steknete iskustvo i razumete kako zapravo izgleda postavljanje oglasa na Google-u.

Na primer, ako želite potrošiti ukupno 10.000 dinara možete pokrenuti kampanju od 30 dana sa maksimalnim dnevnim budžetom od 330 dinara. A možete napraviti kampanju koja će tokom 14 dana imati maksimalni dnevni budžet od 660 dinara.

Vrlo je jednostavno i sami odredjujete kada, kome i kako će se prikazati Vaš oglas na Google pretraživaču.

To je ukratko o budžetiranju, ali postoje izuzeci za odredjene industrije.

Međutim, postoji još jedan značajan faktor prilikom licitiranja, a to je Quality Score.

Da li Google obraća pažnju na Quality Score?

Quality Score je način na koji Google Ads odredjuje ko ima „najbolji“ oglas za prikazivanje za odredjenu ključnu reč. To je numerički rang od 1-10.

Na primer, restoran za ručak može dobiti 10 (visoka ocena) za ključnu reč „sendviči od pršute“, ali verovatno bi dobio 1 (niska ocena) za ključnu reč „lokalni vodoinstalater“.

Vaš Quality Score ne utiče direktno na poziciju oglasa ili budžet, ali može imati indirektne efekte.

Visoki Quality Score znači da se Vaši oglasi poklapaju sa namerom pretrage potencijalnih kupaca. 

Kreiranje oglasa koji odgovaraju onome što ljudi traže znači da će se češće prikazivati, što znači da ćete dobiti više klikova.

Kvalitetni rejting nije metrika koju biste trebali pratiti u detalje. To je više vodič koji pokazuje da li je Vaše ciljanje oglasa u redu.

Na ovaj način se možete lako uporediti sa drugim oglasima koji se takmiče za iste ključne reči.

Šta je SEO? To je skraćenica od Search Engine Optimizationi predstavlja optimizaciju web sajta za pretraživače

Vrste Google oglasa

Google oglasi su se menjali tokom godina uvek dodajući nove funkcije i tipove oglasa.

Trenutno Google Ads obuhvata sledeće vrste oglasa :

1. Google Responsive search oglasi

Ovi oglasi su osnovni format oglasa i trebalo bi da budu deo svake kampanje. To su tekstualni oglasi na stranicama rezultata pretrage na Google-u.

Umesto da napišete samo jedan oglas, responsive search oglasi Vam omogućavaju da napišete više malih varijacija, a Google-ova AI tehnologija bira najbolju kombinaciju komponenata oglasa koja odgovara pretrazi i nameri korisnika.

Oglasi se obeležavaju sa „Sponsored“ iznad njih i obično se pojavljuju u prve četiri pozicije na stranici.

Kada ih koristiti:

 • Google Search oglasi su najosnovniji format Google oglasa i svaki brend može imati samo koristi od njih.

Specifikacije:

 • Naslovi: Minimalno tri, a maksimalno 15 naslova. Svaki do 30 karaktera.

 • URL za prikaz: Mora sadržati Vaš domen, ali ne mora biti konačni URL. Može uključivati pojednostavljeni „Put“ do 15 karaktera.

 • Opisi: Tekst oglasa. Potrebna su najmanje dva opisa, ali možete imati do četiri. Maksimalno 90 karaktera svaki.

2. Google Performance Max oglasi

Google Performance Max oglasi su manje vrsta oglasa, a više celokupna strategija. Google opisuje Performance Max kao kombinaciju svih svojih najboljih algoritama mašinskog učenja i strategija licitiranja podržanih veštačkom inteligencijom. Zajedno sa podacima koje Vi obezbedjujete, poput ciljnih grupa. Ideja je da dobijete najbolje moguće rezultate za svoj cilj.

Google tvrdi da Performance Max kampanje ostvaruju 18% više konverzija od tradicionalnih kampanja oglašavanja na pretraživaču.

Kada ih koristiti:

 • Google predlaže korišćenje Performance Max kampanje kao dopunu osnovnim kampanjama oglasa na pretraživaču.

 • Kada imate jasan cilj.

 • Kada imate dodatne podatke koji pomažu Google-u da cilja Vaše oglase, kao što su ciljne grupe sa Facebook-a, prethodne kampanje, e-trgovina, itd.

Specifikacije:

 • Obezbedjuje različite formate oglasa i kreativne formate. Za najbolje rezultate, kreirajte različite elemente – slike, video, tekstualne opcije.

  Tako ćete postići najviše u Google Ads kampanjama.

3. Google Discovery oglasi

Google Discovery oglasi se pojavljuju na mestima gde ljudi najverovatnije istražuju proizvode ili gledaju recenzije proizvoda. To uključuje YouTube naslovne stranice i stranice „Pogledaj sledeće“, Gmail inbox oglase, oglase u pretrazi na Google-u i na samoj početnoj stranici Google-a.

Kao miks display oglasa i shopping oglasa, Google Discovery oglasi koriste postojeće sadržaje u različitim formatima.

Kada ih koristiti:

 • Kada već imate nekoliko drugih kampanja i resursa u Google Ads. Discovery oglasi koriste Vaše postojeće resurse u različitim formatima.

 • Za povećanje prodaje.

 • Za retargeting prethodnih kupaca definisanjem ciljne grupe.

Specifikacije:

 • Google Discovery oglasi obuhvataju različite formate oglasa, uključujući tekst, grafiku (display) i video. Za najbolje rezultate imajte više opcija za svaki vizuelni format.

 • Za pokretanje Google Discovery kampanje, morate imati Google tag instaliran na Vašem sajtu (ranije poznat kao „sitewide tagging“).

4. YouTube oglasi

Poznati gotovo svim korisnicima interneta. YouTube oglasi se puštaju ili pre nego što gledate video, tokom gledanja ili se pojavljuju na drugim mestima na YouTube-u. Najčešće su to početna stranica, stranice pretplata, gledaj kasnije ilina stranicama plejlista.

Ko će videti Vaše video oglase zavisi od nekoliko faktora. Najćešće da li je korisnik prijavljen ili ne, njegovi interesi, istorija gledanja, cilj kampanje i postavke ciljanja kampanje.

Kada ih koristiti:

 • Za lansiranje proizvoda, nove ponude ili povećanje prepoznatljivosti brenda. YouTube video oglasi funkcionišu za gotovo svaki cilj i kampanju, ali pod uslovom da imate visokokvalitetan video sadržaj.

Specifikacije:

 • Skippable in-stream oglasi: Nema maksimalne dužine, preporučuje se da ostanu ispod tri minuta.

 • Non-skippable in-stream oglasi: Izmedju 15-30 sekundi.

 • In-feed i outstream oglasi: Nema maksimalne dužine. Mogu se koristiti postojeći video zapisi sa Vašeg kanala.

5. Google Display oglasi

Google Display oglasi su slike ili video zapisi koji se pojavljuju na milionima web sajtova širom sveta koji su deo Google Display mreže, kao i na Google sajtovima poput YouTube-a.

Možete sami definisati svaki oglas ili učitati kolekciju resursa – grafika, video zapisa, logotipa i naslova. Možete pustiti Google Adsda koristi veštačku inteligenciju (AI) kako bi osmislio najbolje kombinacije za ciljanje Vaše publike, kao deo Google Smart Display ili Google Performance Max kampanje.

Kao preporuka za 2024. godinu, smatra se najboljom praksom ako želite da pretvorite svoje odgovarajuće kampanje Display oglasa u Performance Max kampanje. Ovo je zbog toga što se pojedinačni oglasi sa slikom više ne prikazuju se u Gmail-u i drugim visokoplaćenim mestima, dok Google Performance Max oglasi to mogu. Osim toga, Google tvrdi da oglašivači koji konvertuju svoje kampanje u Performance Max kampanje ostvaruju prosečno 15% više konverzija po sličnoj ceni po akciji.

Kada ih koristiti:

 • Čim završite grafiku ili video. Po nama, svako bi trebao da proba Google Display oglase.

 • Ako želite ponovo da ciljate postojeću publiku, poput ponovnog angažovanja prošlih kupaca.

Specifikacije:

 • Oglasi sa slikom: Različite specifične dimenzije, uključujući banere, oglase u kvadratnom formatu i druge. Za najbolje rezultate, kreirajte verzije Vaših slika u svim veličinama oglasa u okviru Display oglasa.

 • HTML5 oglasi: Brendovi koji su potrošili 9.000 USD ili više na Google Ads i imaju nalog stariji od 90 dana mogu se prijaviti da pristupe HTML5 formatu oglasa. HTML5 oglase kreirate pomoću Google Web Designera.

6. Google Shopping oglasi

Google Shopping oglasi koriste Vaš katalog proizvoda kako bi prikazali optimizovane oglase širom Google pretraživačke i Display mreže, YouTube-a i Gmail-a. Automatsko ciljanje Google-a prikazuje ono što smatra najrelevantnijim proizvodom za korisnikovu pretragu.

Kada ih koristiti:

 • Ovo je obavezni format Google oglasa za svaku e-trgovinu.

 • Google Shopping oglasi su posebne vrednosti ako koristite Shopify, WooCommerce, BigCommerce ili GoDaddy kako biste iskoristili automatske Google Performance Max Shopping oglase.

Specifikacije:

 • Podaci o proizvodu moraju biti struktuirani na način koji Google Ads razume. To znači da uključuje jedinstveni ID broj, opis, URL, slike i druge podatke za svaki proizvod. Informacije o proizvodima moraju se ažurirati (ručno ili automatski) svakih 30 dana.

7. Google App oglasi

Kao što i samo ime kaže, Google app oglasi usmeravaju korisnike da preuzmu Vašu iOS ili Android aplikaciju. Medjutim, postoji nekoliko dodatnih opcija kampanja dostupnih za Android kampanje u poredjenju sa iOS, jer Google poseduje Google Play prodavnicu.

Kada ih koristiti:

 • Ako imate aplikaciju, mada Vam je potrebno 50.000 instalacija aplikacije da biste imali pravo na izbor (ne važi za Android kampanje za predregistraciju).

Specifikacije:

 • Slike: U formatima .PNG ili .JPG do 5 MB svaka u preporučenim veličinama od 1200×1200, 1200×628 ili 1200×1500 piksela.

 • Video (opciono): Morate prvo učitati video na YouTube ili koristiti video sa stranice prodavnice Vaše aplikacije.

 • Tekst: Do pet naslova od 30 karaktera ili manje i pet opisa od 90 karaktera ili manje.

 • HTML5: Odabrani oglašivači mogu koristiti HTML5 resurse kao deo kampanje za aplikaciju.

8. Google Smart kampanje

Običan režim, pametan režim, ekspertski režim… Šta izabrati? U suštini, bilo koja kampanja može biti „Google Smart kampanja“ ako je postavite da koristi Google Ads-ove AI-powered strategije licitiranja, ciljanja ili postavljanja oglasa.

Kada ih koristiti:

 • Ako ste novi na Google Ads-u, Google Smartkampanje su odličan način da počnete i potrebno je manje od 15 minuta da ih postavite.

 • Za iskusne brendove, Google Smart kampanje često i dalje pružaju bolje rezultate od standardnih kampanja uz manje potrebnog vremena za upravljanje.

Specifikacije:

 • Svaki oglas u Google Smart kampanji sastoji se od više odvojenih komponenata: Naslov, opis, URL, naziv Vašeg poslovanja i ako je moguće broj telefona, adresa ili lokacija na mapi (za fizičke lokacije).

Koliko koštaju Google oglasi?

Google oglasi koštaju onoliko koliko je za njih izlicitirano. Svaka ključna reč ima minimalnu i maksimalnu vrednost. Nju odredjuju svi oni koji učestvuju u Google oglašavanju.

Onaj ko izlicitira najvišu cenu će biti na prvom mestu.

Ali ako postoje dve istovetne maksimalne ponude, Google će na osnovu nekih drugih parametara odrediti ko će zauzeti prvo mesto na vrhu stranice.

U nastavku ćemo Vam dati nekoliko primera koliko koštaju Google oglasi u 2024. godini. Oni se zasnivaju na osnovu prosečnog CPC (cost per click) po industriji u Sjedinjenim Američkim Državama. Industrija obrazovanja na Google-u ima prosečan CPC od 9,35 USD, ali ta ista niša u Nemačkoj ima prosečan CPC od 1,89 USD.

Slična situacija je i za nekretnine: prosečan CPC iznosi 1,87USD u Sjedinjenim Američkim Državama, 0,78 USD u Engleskoj, dok je u Kanadi 0,63 USD.

Svaka industrija ima znatno različitu cenu po kliku koja se takodje razlikuje od zemlje do zemlje. Tako da nema „pravog“ prosečnog troška Google oglasa.

Prosečni trošak po kliku na Google Ads u SAD-u iznosi 1,99 USD i najviši na svetu. Postoji velika razlika čak i medju severnoameričkim zemljama.

U Evropi, Engleska i Švajcarska zauzimaju prva mesta sa 1,22 i 1,13 USD prosečno po kliku.

Vodič za početnike o Google oglasima će objasniti sve što ste želeli da znate o Google Ads oglasima. Google oglašavanje je brzo i isplativo...

Prosečni troškovi će se razlikovati čak i među konkurentima u istoj industriji i lokaciji. Postoji toliko mnogo drugih faktora koji utiču na troškove Google oglasa, a uključuje sledeće :

Strategiju ciljanja

Kreativni sadržaj oglasa

Ključne reči

Kopiju naslova

Cilj kampanje

Da li je u pitanju Performance Max kampanja ili ne

Da li koristite ručno ili automatsko licitiranje

Cene za Google oglase u Srbiji su znatno niže.

Ako koristite Google Ads platformu, vrlo lako možete proveriti cene za ključne reči koje Vas zanimaju.

Kako kreirati Google oglase u 5 koraka?

Pokušaćemo što jednostavnije da Vam objasnimo.

Pa, krenimo :

1. Otvorite nalog za Google oglase

 • Prvo, završite sve osnovne korake, uključujući otvaranje naloga za Google oglase

 • Unesite naziv Vašeg poslovanja i URL Vašeg sajta

 • Povežite sve postojeće naloge koje poseduje Google, kao što su YouTube kanal i/ili Google My Business profil

 • Popunite podatke o naplati i plaćanju

2. Napravite svoju prvu kampanju

 • Kliknite na „Nova kampanja“ na vrhu glavne table za Google oglase.

 • Odaberite cilj za svoju kampanju i kliknite na „Nastavi“.

3. Postavite strategiju licitiranja

 • Kada odaberete cilj i format oglasa, obavestite Google oglase koliko želite da potrošite i kako želite optimizovati taj budžet (npr. konverzije, potencijalni kupci, saobraćaj, itd.).

 • Opciono, možete odrediti ciljni trošak po akciji iako preporučujemo da to ostavite neprovereno za nove korisnike. Nekada nije loše da pustite Google da što više optimizuje Vaše licitiranje.

4. Ciljajte svoju publiku

 • Ovde obavestite Google gde da pronadje Vašu publiku. Izaberite lokacije i/ili jezike koje želite ciljati kao i opcionu dodatnu kategoriju interesa. Napredni korisnici mogu otpremiti prilagodjene publike, fino podešavati demografske podatke i još mnogo toga.

5. Kreirajte oglase

 • Kreiranje oglasa je obiman proces i ne možemo sve pokriti u nekoliko rečenica. Mnogo toga zavisi od Vaše industrije, ciljeva, postojećih resursa i još mnogo toga. Ali treba Vam barem nekoliko grupa oglasa da biste počeli oglašavanje na Google-u.

 • Google Vas vodi vrlo jednostavno kroz ovaj proces, tražeći Vaš URL i relevantne ključne reči.

 • Na kraju, Google Ads traži od Vas da napišete nekoliko oglasa. Prikazaće Vam se pregled sa desne strane dok gradite svoj oglas.

Da bi sve bilo dobro i kompletno, morate uključiti sledeće :

 • URL

 • Do 15 naslova

 • Do 4 opisa

 • Slike

 • 4 ili više dodatnih specifičnih linkova koji se pojavljuju ispod Vašeg oglasa.

 • Dodaci: Kratki atributi, npr. „besplatna dostava, otvoreno 24/7“, itd.

 • Plus, sve opcione detalje, poput broja telefona, linka do prodavnice aplikacija, itd.

 • Ne morate odmah imati sve ove stavke. Ako tek počinjete sa Google oglasima, održavajte sve što je moguće jednostavnije. Uvek možete meriti i prilagodjavati oglase kasnije.

4. saveta za kreiranje pobedničkih Google oglasa

1. Usredsredite se na naslove

Možete uključiti do 15 naslova po oglasu, pa iskoristite tu priliku i maksimalno iskoristite potencijal svog oglasa. Zavisno o formatu oglasa, Google će ih mešati kako bi prikazao one koji su najverovatnije konvertibilni, svaki odvojen crticom.

2. Testirajte i eksperimentišite

Čak i Vaši najuspešniji oglasi mogu se poboljšati testiranjem novih varijacija. Često sprovodite A/B testiranje i ne bojte se eksperimentisanja sa novim kopiranjem oglasa, vizualima i još mnogo toga.

3. Imajte jasan poziv na akciju

Za kampanje usmerene na konverzije putem plaćanja po kliku (PPC), zadržite svoj poziv na akciju jednostavnim i opisnim u vezi sa onim što želite da gledalac uradi.

4. Iskoristite sve dostupne atribute oglasa

Iako su opcionalni, uključivanje dodatnih polja kao što su „callouts“ i „sitelinks“ može učiniti da se Vaš oglas izdvoji od drugih. Ovaj oglas privlači pažnju dodajući „callout“ o finansiranju

Zaključak

U svetu digitalnog oglašavanja, Google Ads je postao ključni alat za brendove i preduzeća koja žele da dosegnu svoju ciljanu publiku. Bilo da ste novi u oglašavanju ili već imate iskustva sa kampanjama, ovaj vodič za početnike će Vam pružiti sve osnovne informacije koje su Vam potrebne kako biste maksimalno iskoristili Google Ads u 2024.

Važno je naglasiti da Google oglasi predstavljaju moćan alat za promociju i unapredjenje poslovanja. Kroz ovaj vodič za početnike o Google oglasima, dobili ste abecedu ključnih informacija o Google oglašavanju, od osnovnih pojmova do konkretne strategije kreiranja oglasa.

Važno je razumeti da uspeh na Google Ads platformi zahteva pažljivo planiranje, praćenje rezultata i prilagodljivost strategije. Kroz korake poput postavljanja kampanje, odabira strategije licitiranja, ciljanja publike i kreiranja različitih vrsta oglasa imate priliku da optimizujete svoje prisustvo na internetu i privučete kvalitetan saobraćaj.

Takodje, naglašavamo da praćenje troškova i kvaliteta oglasa putem alatki poput Quality Score-a i analitike ključno doprinosi uspehu Vaših kampanja.

Uzimajući u obzir različite vrste oglasa koje Google Ads nudi, prilagodite svoju strategiju prema specifičnostima Vašeg poslovanja.

Kroz stalno eksperimentisanje, testiranje i optimizaciju oglasa imate priliku da izgradite snažnu online prisutnost i ostvariti značajan povrat uloženog.

Ne zaboravite da je Google Ads dinamična platforma, pa redovno pratite nove trendove i funkcionalnosti kako biste ostali konkurentni.

U suštini, Google oglašavanje zahteva kombinaciju stručnosti, kreativnosti i analitičkog pristupa.

Neka Vam ovaj vodič za početnike o Google oglasima bude osnova za uspeh u promociji na internetu. Google oglasi su snažan alat za digitalno oglašavanje koji Vam omogućava da dosegnete široku publiku. Kroz različite formate oglasa i strategije licitiranja, možete prilagoditi svoje kampanje prema specifičnim ciljevima i ciljanim grupama.

Preporučujemo praćenje performansi Vaših oglasa kroz Google Ads analitiku kako biste dobili uvid u ono što funkcioniše najbolje. Redovno testiranje i eksperimentisanje s novim strategijama ključno je za optimizaciju kampanja i postizanje boljih rezultata.

Nadam se da će Vam ovaj vodič za početnike o Google oglasima od pomoći u uspešnom kreiranju i optimizaciji Vaših Google oglasa.

Ako imate dodatna pitanja ili trebate više informacija, slobodno ih postavite na naš email info@smartthink.rs

Možemo Vam pomoći u svemu što se tiče SEO, izrade web sajtova, Google oglašavanja i još puno toga!

Ako imate neki poseban zahtev, stojimo Vam na raspolaganju.

Srećno sa Vašim Google oglašavanjem!

Najbolji WordPress plugin za izradu web sajta!

Najbolji WordPress plugin za izradu web sajta!

Najbolji WordPress plugin za izradu web sajta!

Ako tražite koji je najbolji WordPress plugin za izradu web sajta, na pravoj ste stranici. Preporučićemo Vam koji su plugin-ovi vredni pažnje 2024. godine.

Postoji bezbroj plugin-ova za WordPress, ali velika većina je beskorisna ili neupotrebljiva. Vodite računa da pri izradi web sajta ne preterate sa brojem plugin-ova, jer oni znaju da opterete svaku web stranicu.

Zato je važno koristiti samo plugin-ove koji Vam zaista mogu pomoći. Mi smo testirali mnoge, pa ćemo Vam olakšati da pronadjete najbolja rešenja za Vaš web sajt.

Odabirom odgovarajućeg skupa dodataka za WordPress unapredićete svoje online poslovanje. Oni su značajni za brzinu, sigurnost i prilagodjenost Vašeg web sajta.

Uz njihovu pomoć možete značajno da promenite funkcije Vašeg web sajta.

Plugin-ovi se koriste za bukvalno sve opcije koje mogu da postoje na web sajtu. Od optimizacije slika, smanjenja brzine učitavanja, poboljšanja SEO, dodavanja e-prodavnice, itd.

Bukvalno, šta god zamislite da Vaša web stranica treba da uradi, može se srediti uz pomoć dodataka (plugin-ova) za WordPress.

U ovom tekstu ćemo Vam predložiti plugin-ove koje su se nama pokazali kao vrlo važni u našem radu.

HUBSPOT

Odličan alat kojim možete da unapredite svoje poslovanje bez marketinga.

Omogućiće Vam da lako upravljate kontaktima, pratite potencijalne kupce i konverzije, komunicirate sa posetiocima putem formulara i još puno toga.

Ovaj plugin će bez greške da integriše Vašu web stranicu sa HubSpot CMR. Praćenjem analitike, lako ćete doći do podataka koliko su Vaši napori bili uspešni.

HubSpot platforma je namenjena korisnicima koji žele da povežu marketing, prodaju, upravljanje sadržajem i korisničke službe.

Ako nemate prevelike zahteve možete odabrati besplatnu verziju, dok plaćena počinje sa cenom od 20 USD.

Ako Vam ovo deluje zanimljivo, probajte demo varijantu kako biste više saznali o ovom plugin-u.

WPForms

Svakom web sajtu je potreban kontakt obrazac za komunikaciju sa svojim posetiocima. WPForms je odličan dodatak za kontakt forme za web stranice koje su izradjene u WordPress-u.

Ovaj plugin za pravljenje online obrasca će Vam omogućiti da lako kreirate kontakt forme, obrasce za pretplatu na e-poštu ili online narudžbine, obrasce za plaćanje, ankete i zapravo sve vrste online obrazaca.

WPForms ima preko 1.200 unapred pripremljenih šablona obrazaca koji će Vam olakšati život.

WPForms može da se integriše sa svim važnim platformama za plaćanje kao što su Stripe i Paypal.

Uz pomoć ovog plugin-a možete za manje od 5 minuta da napravite jako dobar obrazac.

Tražite najbolјi WordPress plugin za izradu web sajta u 2024. godini? Reći ćemo Vam koji su najbolji! Ovo je naš top 15 plugin-ova za WP
Dobijate moćne funkcije koje ne postoje u drugim kreatorima obrazaca. Preko 6 miliona web sajtova u ovom trenutku koristi plugin WPForms.

Postoji besplatna verzija za one koji nisu previše zahtevni.

Ako ne spadate u tu grupu, Basic pretplata na godišnjem nivou počinje od 49 USD.

WooCommerce

Želite da prodaje svoje proizvode ili usluge preko Vašeg web sajta?

Onda je najbolja opcija WooCommerce.

Ovo je plugin koji koristimo za sve e-prodavnice koje izradjujemo. Ovo je vrlo važan plugin za sve web sajtove koji se bave online prodajom.

Uz njegovu pomoć se bazičan web sajt može pretvoriti u vrlo moćnu i funkcionalnu online prodavnicu.

Zahvaljujući njegovom gotovo beskrajnom prilagodjavanju korisniku, možete prodavati bukvalno sve što zamislite.

Od digitalnih datoteka do fizičkih proizvoda.

Lako se podešavaju valute plaćanja, prikaz recenzija i ocena, a lako se dodaju funkcije poput sortiranja i filtriranja.

Možete podesiti višestruke popuste, omogućiti pretplate, postaviti neograničen broj fotografija po proizvodu…..

Gotovo sve je moguće podesiti!

Ovaj plugin je besplatan i napravila ga je ista kompanija koja je izradila WordPress platformu.

To osigurava da koristite visokokvalitetan i pouzdan plugin.

Po našem mišljenju, WooCommerce je praktično postao sinonim za WordPress e-trgovinu.

YOAST

Yoast je jedan od najpoplarnijih SEO dodataka koji će olakšati optimizaciju svih Vaših stranica i postova za pretraživače.

Jako je koristan ako želite da se Vaš web sajt što bolje rangira na Google-u ili nekom drugom pretraživaču. Vrlo je lak za korišćenje i dobićete prostor za definisanje SEO naslova i meta opise.

Na taj način ćete naučiti kako se pravilno kreiraju delovi stranice koji rade u skladu sa najboljim SEO praksama.

Ovaj plugin analizira Vaš sadržaj i njegovu čitljivost i daje Vam preporuke šta i kako treba ispraviti.

Šta je SEO? To je skraćenica od Search Engine Optimizationi predstavlja optimizaciju web sajta za pretraživače

Tako možete da ispravite greške u pisanju sadržaja kako biste postigli visoki SEO kvalitet. Ovo je jedan od dodataka koji bi trebao da ima svaki web sajt.

Postoji verzija koja je besplatna i biće više nego dovoljna početnicima.

Za naprednije korisnike savetujemo Yoast SEO Premium plugin koji košta 99 EUR za godišnju pretplatu.

Jetpack

Jetpack je plugin koji bismo opisali kao kolekciju odličnih alata i funkcija koje će Vašu web stranicu dopuniti mnogim korisnim funkcijama.

On može da ponudi puno toga i razvio ga je tim koji stoji iza WordPress-a.

Radi od poboljšanja bezbednosti web sajta do optimizacije i angažovanja korisnika.

Sa Jetpack plugin-om ćete lako dodati dugme za deljenje za bilo koju društvenu mrežu, obrasce za kontakt ili pretplatu na e-mail, CDN i mnoge druge usluge.

Jetpack može lako postati centralna tačka za potrebe Vašeg web sajta.

Obradjuje i stvara potencijalne nove klijente, pravi rezervne kopije što ga čini odličnim za korisnike koji ne žele da preopterete svoju web stranicu.

Ovo je modularni plugin, pa možete da birate samo alate koji su Vam zaista potrebni za razvoj Vaše web stranice.

Na taj način nudi puno dodataka na jednom mestu koje možete, ali i ne morate da koristite.

Jetpack ima besplatnu opciju, dok plaćene opcije kreću od 4.95 USD za mesečnu pretplatu.

Pogledajte njihov web sajt, pa sami odredite koji Vam paket najviše odgovara.

Šta je SEO? To je skraćenica od Search Engine Optimizationi predstavlja optimizaciju web sajta za pretraživače

W3 Total Cache

W3 Total Cache je jedan od najpopularnijih plugin-ova za keširanje web sajtova izradjenih na bazi WordPress-a.

Keširanje je metod skladištenja sadržaja neke web lokacije kako bi se ti podatci još brže učitali kada sledeći put budemo pristupili toj istoj stranici.

U stvari W3 Total Cache plugin skraćuje vreme učitavanja Vašeg web sajta.

Samim tim se vreme učitavanja smanjuje, što Google posebno ceni, ali to će biti još bolje za Vaše posetioce.

Zato ovaj plugin ili neki sličan obavezno preporučujemo za svaki web sajt.

Problem je ako se Vaše stranice na web sajtu sporo učitavaju.

To Google kažnjava, ali još gore od toga je da posetioci vrlo lako odustanu od Vašeg web sajta bez obzira što je možda i najbolji u svojoj branši.

W3 Total Cache pomaže da Vaše stranice ostanu brze i pouzdane, uz minimalan trud.

Kao i kod većine, postoji besplatna verzija.

Ako Vam to nije dovoljno postoje PRO paketi čija se cena kreće od 59 USD za jedan web sajt do 299 USD za neograničen broj web stranica.

Smush

Ako govorimo o performansama web sajta, slike su glavni krivac za sporo učitavanje neke web stranice.

Postoje alati poput Photoshop-a koji lako sredjuju veličinu bilo koje fotografije, ali ako ne želite ili ne znate da ga koristite, savetujemo Vam da obavezno sredite veličinu fotografija uz pomoć nekog plugin-a.

Sveukupno, mi smo jako zadovoljni Smush-om.

Kao što smo pomenuli naš favorit za sredjivanje fotografija je PhotoShop, ali ako nemate vremena ili imate puno fotografija za obradu, pravo rešenje može biti Smush plugin.

On automatski komprimuje slike što će značajno uticati na vreme učitavanja web stranice.

Smush će Vam pružiti jednostavan način da smanjite veličinu fotografija bez obzira koji builder koristite za izradu web stranice.

Trenutno ima više od milion aktivnih instalacija, što je uvek dobar znak kada birate neki plugin.

Postoji besplatna verzija, dok se mesečna pretplata na ugovoru koji traje godinu dana kreće od 1.8 USD mesečno za 1 web sajt do 20 USD mesečno za neograničen broj sajtova.

Akismet Spam Protection

Još jedan vrlo važan plugin. Akismet Spam Protection je najpopularniji antispam dodatak za WordPress i koristi ga više od 5 miliona web sajtova.

Akismet proverava obrasce za kontakt i sumnjive komentare. Na taj način će Vaš web sajt biti sigurniji i jednim delom bez neželjene pošte.

Sama intalacija i aktiviranje Akismet-a je vrlo jednostavno.

Automatski proverava sve komentare i izdvaja one koji su po njegovom mišljenju nepoželjni. Urednik može da vidi broj prihvaćenih komentara za svakog korisnika.

Zato ga preporučujemo!

Akismet je plugin koji radi u pozadini i koji će Vam uštedeti puno vremena i prostora na disku.

Besplatna verzija će biti sasvim dovoljna, ali ako ste zahtevniji korisnik PRO verzija Akismeta kreće po ceni od 9.95 USD za mesečnu pretplatu baziranoj na godišnjem ugovoru.

XML Sitemaps

Uz pomoć ovog plugin-a olakšaćete pretraživačima poput Google-a da pronadju važne stranice i članke na Vašem web sajtu.

XML Sitemaps podržava različite tipove stranica generisanih u WordPress-u. Na taj način možete biti sigurni da ćete poslati pretraživačima podatke koji će biti dovoljni za indeksiranje.

XML Sitemaps je vrlo prilagodljiv različitim vrstama WordPress stranica i URL-ova. Na taj način obaveštavate pretraživače kada ste objavili neki novi post, kategoriju ili proizvod.

XML Sitemaps je besplatan, ali postoji plaćena verzija PRO account koji košta 4 USD na mesečnom nivou.

Vrlo je jednostavan za korišćenje, a pomaže pretraživačima da bolje razumeju Vašu web stranicu. Tako ćete efikasno izvršiti indeksiranje stranice.

Ovo je vrlo važno ako želite da izbegnete kradju Vašeg sadržaja.

U svakom slučaju XML Sitemaps će Vam pomoći u rangiranju bez dodatnih troškova, uz uštedu vremena.

WP Rocket

WP Rocket je prvoklasan plugin za optimizaciju web stranica koje su radjene na WordPress-u.

Nakon skidanja i pokretanja, ovaj plugin implementira nekoliko metoda za smanjenje potrebnog vremena učitavanja web stranice.

Omogućava različite oblike keširanja, minimiziranje CSS-a i JavaScript datoteka, uklanjanje neiskorišćenog JavaScript-a, lazy loading fotografija i GZIP kompresiju.

S obzirom koliko je važno vreme učitavanja u korisničkom iskustvu, ovaj plugin se nameće kao neophodan.

Posebno je važan za poslovne web stranice i e-prodavnice. Važno je da pomenemo da WP Rocket neće keširati stranice na kojima se nalazi proizvod koji je korisnik stavio u korpu ili stranicu na kojoj se vrši naplata.

Tražite najbolјi WordPress plugin za izradu web sajta u 2024. godini? Reći ćemo Vam koji su najbolji! Ovo je naš top 15 plugin-ova za WP

Mi ga koristimo kod svih ozbiljnijih web sajtova jer nam pruža veliki broj funkcija. Podrška je jako dobra i vrlo brzo odgovaraju na svako Vaše pitanje.

Godišnja pretplata kreće od 59 USD za jedan web sajt do 299 USD za neograničen broj web stranica.

Tražite najbolјi WordPress plugin za izradu web sajta u 2024. godini? Reći ćemo Vam koji su najbolji! Ovo je naš top 15 plugin-ova za WP

Contact Form 7

Contact Form 7 je najpopularniji besplatni plugin za kontakt forme u okviru WordPress-a. Sa Contact Form 7 instaliranom na Vašoj web lokaciji, korisnici mogu da Vas kontaktiraju putem pojednostavljenih kontakt obrazaca.

Uz pomoć reCAPTCHA i Akismet, biće sprečena neželjena pošta.

S obzirom da je Ajax kompatibilan, Vaši obrasci mogu da preuzimaju informacije i ažuriraju svoj izgled bez ponovnog učitavanja stranice.

Zato preporučujemo plugin Contact Form 7 administratorima kojima je potreban besplatan i lak način da povećaju svoju listu kontakata.

Ovaj plugin će Vam olakšati pravljenje i primenu kontakt forme sa svim osnovnim funkcijama koje Vam mogu biti potrebne. Kao agencija koja izradjuje web sajtove, možemo da Vam kažemo da vrlo često koristimo Contact Form 7.

I dalje smo impresionirani da je besplatan, ali na prvom mestu je vrlo efikasan sa odličnim korisničkim interfejsom.

OptinMonster

OptinMonster je jedan od najpopularnijih plugin-a za optimizaciju stope konverzije.

Ukratko rečeno, pretvoriće veliki broj posetilaca u Vaše pretplatnike ili kupce. Ovaj WordPress dodatak je jako efikasan u dobijanju većeg broja pretplatnika na Vaše email-ove.

OptinMonster će Vam dozvoliti da koristite na stotine njihovih šablona, koji iz našeg iskustva mogu da pruže visok procenat konverzija.

Svaki obrazac za prihvatanje ili predlog kampanje se može lako prilagoditi uz pomoć njegovog alata. OptinMonster ima moćne funkcije koje će Vam omogućiti da personalizujete kampanje za svakog korisnika, kako biste prikazali poruku u pravo vreme i pravoj osobi.

Suština je da ako želite da zaradite više novca preko Vaše web stranice, onda Vam je OptinMonster rešenje koje se logično nameće.

Postoji besplatna verzija, ali ako želite prave rezultate probajte neku od ponudjenih opcija čija se cena kreće od 9 do 49 USD mesečno.

MonsterInsights

MonsterInsights plugin je vrlo moćan alat za one koji ne vole GA4. Mnogo je jednostavniji i razumljiviji početnicima.

Vrlo je popularan i ima više od 3.000.000 aktivnih instalacija. Vrlo važan plugin preko koga ćete lakše saznati navike Vaših posetioca i šta ih najviše zanima na Vašoj web stranici.

Jer poznavanje publike je od suštinskog značaja ako želite da unapredite poslovanje.

Upravo kada to budete shvatili, možete da prilagodite svoju marketinšku strategiju sa ciljem povećanja prodaje.

I zato Vam je potreban plugin poput MonsterInsights!

On će povezati Vaš web sajt sa Google analitikom kako biste dobili relevantne podatke o korisnicima koji su posetili Vašu web stranicu.

MonsterInsights plugin je lak za podešavanje. Kada završite sa instalacijom, možete posle par dana da počnete sa proverom analitike.

Lako ćete utvrditi koje stranice imaju najbolji učinak i koje stranice treba popraviti.

Plugin postoji u besplatnoj verziji, ali ima ograničenja.

Ali možete da isprobate neki od plaćenih paketa čija se cena za godinu dana korišćenja kreće od 99 do 399 USD.

WP-Optimize

WP-Optimize je pouzdan dodatak za više od milion vlasnika WordPress sajtova.

Dizajniran je da poboljša performanse i smanji vreme učitavanja stranica. Tako unapredjuje korisničko iskustvo i rangiranje na Google SERP-u.

Ovaj dodatak radi na četiri pametna načina:

1. Vrši keširanje web sajta čime se privremeno čuva HTML verzija sajta na serveru, omogućavajući brže učitavanje stranica.

2. Komprimuje slike, identifikujući i kompresujući velike slike prema željenim postavkama.

3. Čisti bazu podataka od nepotrebnih podataka, ubrzavajući sajt i štedeći resurse servera.

4. Vrši minifikaciju HTML-a, CSS-a i JavaScript-a, poboljšavajući performanse i vreme učitavanja stranica.

Ovaj plugin pruža detaljne opcije, uključujući podešavanje keša, kompresiju slika sa opcijama gubitka ili bez gubitka, čišćenje i optimizaciju baze podataka, kao i minifikaciju i kombinovanje HTML-a, CSS-a i JavaScript-a.

Premium verzija ovog dodatka nudi dodatne mogućnosti kao što su podrška za više sajtova, fleksibilno zakazivanje, podrška za WP-CLI, podrška za keširanje različitih vrsta korisnika, lazy loading slika i drugo. WP-Optimize je kreiran od strane UpdraftPlus tima, koji stoji iza najpouzdanijeg dodatka za rezervne kopije, migraciju i obnavljanje na svetu.

Postoji Starter opcija koja je namenjena za do 2 web sajta i košta 49 USD. Najskuplja je Unlimited opcija koja je za neograničen broj web stranica i trenutno košta 199 USD.

MemberPress

MemberPress omogućava kreiranje online kurseva, zajednica i sajtova za članove putem WordPress-a.

Predstavljajedan od najboljih WordPress plugin-a za prijavu na nekom web sajtu. Moguće je stvarati pretplate i ograničiti pristup sadržaju korisnicima na osnovu njihovih pretplatničkih planova.

Kompatibilan je sa svim popularnim rešenjima za plaćanje uključujući Stripe, PayPal i Authorize.

Kao premium dodatak, MemberPress dolazi sa mnogim moćnim funkcijama, uključujući drip sadržaj, upravljanje kursevima (LMS), kvizove, sertifikate, grupna članstva, plaćene forume, snažna pravila pristupa, automatizaciju i još mnogo toga.

Možete povezati MemberPress sa svim popularnim platformama za e-mail marketing poput Mailchimp-a, ConvertKit-a i drugih kako biste komunicirali sa svojim korisnicima.

MemberPress pomaže kreatorima da generišu preko 1 milijardu dolara prihoda svake godine.

Godišnja pretplata nije mala, ali trenutno imaju odličnu akciju pa se početni Basic paket nudi već po ceni od 179 USD za godinu dana.

Najbolji, ali i najskuplji paket je Elite i trenutno je godišnja pretplata 499 USD.

Nažalost za MemberPress plugin ne postoji besplatna verzija.

Zaključak

Izbor odgovarajućih WordPress dodataka/plugin-ova može značajno da unapredi performanse, sigurnost i funkcionalnosti Vašeg web sajta. U ovom članku istražili smo, po našem mišljenju, top 15 WordPress plugin-a za izradu web sajta na WordPress-u koji su se pokazali kao izuzetno korisni u našoj praksi.

Odabrani plugin-i nude širok spektar funkcionalnosti, od upravljanja kontaktima i analitike do optimizacije slika, SEO-a i izrade online prodavnica.

HUBSPOT se ističe kao moćan alat za unapredjenje poslovanja bez marketinga, dok je WPForms idealan za kreiranje različitih online obrazaca.

WooCommerce je neprikosnoven kada je u pitanju e-trgovina na WordPress-u, a YOAST pruža efikasne alatke za optimizaciju sadržaja.

Dodaci poput Smush i W3 Total Cache doprinose brzini učitavanja, dok Akismet štiti od neželjene pošte. Jetpack je sveobuhvatan alat za poboljšanje bezbednosti i optimizaciju angažovanja korisnika.

Za analitiku, MonsterInsights pruža lako razumljive informacije o ponašanju posetilaca.

Svaki od ovih plugin-a ima svoje prednosti, a odabir zavisi od specifičnih potreba i ciljeva Vašeg web sajta.

Bez obzira na to da li želite optimizovati performanse, poboljšati SEO ili jednostavno unaprediti korisničko iskustvo, ovi WordPress plugin-i predstavljaju odličan početak za postizanje tih ciljeva.

S obzirom na dinamičnost digitalnog prostora, važno je pratiti najnovije trendove i tehnološke inovacije kako bi Vaš web sajt ostao konkurentan. Pravilnim korišćenjem ovih WordPress plugin-a, možete značajno unaprediti funkcionalnosti i doživljaj korisnika, čime ćete stvoriti atraktivan, efikasan i bezbedan digitalni prostor.

Takodje, ne zaboravite da prilagodite izbor plugin-ova prema specifičnostima Vaše industrije i ciljnoj publici.

Na primer, MemberPress se izdvaja kao izuzetan alat za izradu online kurseva i zajednica, dok OptinMonster može značajno poboljšati stopu konverzije i povećati broj pretplatnika na Vaše e-mail liste.

Vaš izbor WordPress plugin za izradu web sajta trebao bi biti uskladjen sa ciljevima Vašeg poslovanja, pružajući podršku u oblastima koje su ključne za Vaš uspeh.

Uvek pratite ažuriranja i novosti vezane za odabrane dodatke kako biste osigurali da iskoristite sve prednosti najnovijih funkcionalnosti.

Vodite računa da ažuriranje svih plugin-ova bude redovno.

Zaključak je da pravilan izbor WordPress plugin-a može imati značajan uticaj na performanse i uspeh Vašeg web sajta.

Posvetite vreme istraživanju i testiranju kako biste pronašli najbolje kombinacije koje odgovaraju Vašim specifičnim potrebama i stvaraju optimalno online iskustvo za Vaše posetioce.

Ako imate bilo kakvo pitanje, slobodno nas kontaktirajte.

Možemo Vam pomoći u svemu što ima veze sa Google Ads-om, SEO ili izradom web sajtova.

Biće dovoljni da kliknete na našu e-mail adresu info@smartthink.rs i postavite pitanje.

Šta je SEO?

Šta je SEO?

SEO?

Ovde je sve što treba da znate o optimizaciji web sajta za pretraživače!

Pa da počnemo…

SEO je skraćenica od Search Engine Optimization i najjednostavnije objašnjenje bi bilo da je to proces optimizacije web sajta za pretraživače kako bi web sajt imao što bolju poziciju na pretraživaču.

S obzirom da je Google dominantan na tom tržištu, sve što Vam budemo pričali biće vezano za optimizaciju web sajtova za pretraživač Google.

Sam proces optimizacije ima za cilj da poboljša kvalitet svih stranica jednog web sajta kako bi se povećao organski promet.

SEO nema nikakve veze sa plaćenim prometom i odnosi se samo na prirodne, odnosno organske rezultate. Te pretrage se mogu odnositi na više kanala ili vrsta pretraživanja. To mogu biti tekstovi, slike, videa, vesti, mape, knjige, itd.

Svako ko cilja da bude na prvoj stranici u Google pretrazi to neće postići bez SEO optimizacije. Mnogi misle da je sasvim dovoljna izrada web sajta kako bi se dobro pozicionirali. Medjutim pravu istinu znaju samo oni koji su na prvoj stranici Google pretrage.

Visoko mesto u Google rezultatima znači da će Vaša prodaja neminovno skočiti. Ali kako uspeti u tome?

Daćemo Vam nekoliko saveta kako biste uspeli u tome.

Kako funkcioniše SEO?

Danas je postalo sasvim normalno da ljudi traže odgovore na svoja pitanja na Google-u. Za sve što Vas zanima biće dovoljno da upišete pitanje, odnosno ključnu reč.

Tako dobijate na hiljade ili milione rezultata.

Medjutim, verovatno ne znate kako sve to funkcioniše?

Svi pretraživači, pa i Google koriste proces koji se zove indeksiranje i na taj način Vam pružaju najbolji rezultat po njihovom mišljenju.

Indeksiranje web sajta se može vršiti i u Google Search Console. Možete indeksirati sve stranice, ali i ne morate.

Odluka je na Vama.

Ako stranica nije indeksirana, nećete nikad biti u vrhu pretrage.

Mnogi ljudi misle da je sama izrada web sajta sasvim dovoljna za pozicioniranje, medjutim stvari ne stoje tako.

Kada indeksirate neku stranicu u GSC (Google Search Console), Google šalje svoj Googlebot koji će obaviti taj posao. Naš savet je da uvek kada se neka stranica završi date Googlebot-u da indeksira tu stranicu.

Iz više razloga.

Jedan od važnijih je kradja sadržaja. Jer ko prvi indeksira neki sadržaj, za Google je on vlasnik tog sadržaja. A to znači da će Vaš trud preuzeti neko drugi.

Odnosno, Google će ignorisati Vašu stranicu i vodićete se kod njih kao da ste iskopirali tekst.

Kada se stranica indeksira Google algoritam uporedjuje Vašu stranicu sa drugim rezultatima koje već ima u bazi.

Deluje vrlo jednostavno, ali zapravo je vrlo komplikovano.

Niko ne zna kako taj algoritam funkcioniše i postoje samo pretpostavke.

Postoje i neki drugi faktori koji utiču na plasman bilo koje stranice, to su:

Faktori van stranici

Ovim metrikama (Offpage) se bavi Google i one se odnose uglavnom na backlink-ove.

Faktori na stranici

Od njih se uvek kreće (Onpage) i odnose se na sadržaj i ključne reči za koje je ta stranica optimizovana.

Tehnički faktori

Misli se na faktore koji pokrivaju performanse celog web sajta, a ne samo neke pojedinačne strane. Ovo je važno za SEO, ali još važnije za UX (User Expirience)

Ako ste primetili ovo se uglavnom odnosi na Search Engine, ali gde je tu optimizacija?
Sama optimizacija bilo kog web sajta se u supštini svodi na content, odnosno pisani sadržaj. Da biste što lakše shvatili, objasnićemo Vam kako Google funkcioniše. On ne gleda koliko je neki sajt zanimljiv i da li ima lepe fotografije.
On fotografije ne razume i zato traži što više teksta kako bi saznao čime se Vi bavite i šta možete da ponudite korisnicima.
Zato je dobar sadržaj osnova svakog Onpage SEO-a!
Zato i post kao što je ovaj će pokušati da objasni i Vama i Google-u šta je SEO. Postoje alati kao što su Ahrefs ili Semrush koji Vam mogu puno pomoći u istraživanju tržišta i konkurencije.
Jedina mana im je što nisu jeftini. Ali istražite malo, postoje i neki alternativni pristupi njima.
Ako želite da prestignete konkurenciju pred Vama je veliki posao. Morate prvo da analizirate koje su ih faktori doveli na prvu stranicu.
To može biti kvalitetan tekst, dobri backlink-ovi, visok DA (Domain Authority), a možda i sve to zajedno.
Sve možete utvrditi kroz Ahrefs ili Semrush.
Šta je SEO? To je skraćenica od Search Engine Optimizationi predstavlja optimizaciju web sajta za pretraživače
Nekada će biti jako teško pozicionirati se za neke jake ključne reči, a nekada će biti dovoljno samo malo da se potrudite.
Kvalitetan sadržaj koji se brzo učitava je uvek najbolji način da počnete da se penjete ka prvoj stranici Google pretrage.
Takav tekst treba da objasni Vašim posetiocima što bolje šta im možete ponuditi, a u isto vreme ćete pretraživačima kao što je Google pružiti ključne reči, naslov, meta opise i interne linkove.
Tako će Google jasno znati čime se Vi bavite i kada i kome treba da prikažu stranicu Vašeg web sajta.
Ovo su samo neki osnovni faktori koji odredjuju da li ste uspešni u SEO-u. Naravno, kasnije ćemo pomenuti još neke.

Zašto je važan SEO?

SEO je važan za svaki web sajt. On je neophodan svakoj web stranici i što je bolje uradjen to će Vaša pozicija biti bolja. Smatramo da je glupo praviti web sajt koji se neće videti.

Medjutim mnogo ljudi ne zna da SEO postoji i da od njega zavisi Vaša pozicija.

Tek od pre nekoliko godina su vlasnici sajtova malo više počeli da se interesuju za optimizaciju web sajtova za pretraživače. On je zaista toliko pravedan da omogućava bolji plasman malog preduzeća na Google-u ako je uradio stranicu bolje od konkurencije ma koliko ona bila moćna.

Dovoljno je da imate bolji sadržaj i jake backlink-ove.

Svaka web stranica ima svoju jačinu.

Mi koristimo ocenjivanje web sajtova po Moz-u koji se zove Domain Authority (DA). On se ocenjuje od 1 do 100 i što je veća ocena to je kvalitet web sajta bolji. Ipak ne znači da ako imate najveću ocenu da ćete biti na prvom mestu, to je samo jedan od bitnih detalja.

Google opet daje prednost pisanom tekstu. A posetioci uvek najviše veruju top 5 rezultatima na prvoj strani.

Oni smatraju da su uvek odgovori na vrhu najbolji, što je najčešće slučaj.

Zato je važan SEO!

Dobro uradjen SEO Vam omogućava da povećate organski promet svog web sajta, a istovremeno osigurava da ne trošite bespotrebno novac na Google Ads.

Iz našeg iskustva smatramo da je SEO najbolje uložen novac u digitalnom svetu.

Šta je SEO? To je skraćenica od Search Engine Optimizationi predstavlja optimizaciju web sajta za pretraživače

Nije jeftin i može bez ikakvog problema da bude znatno skuplji od izrade web sajta. Potreban je čak i ako niste e-commerce web sajt.

Jer je cilj svakog web sajta da poveća promet svom vlasniku.

Ako klijent nema dovoljno veliki budžet za SEO i za Google oglašavanje, uvek predlažemo da se uradi prvo SEO. Treba par meseci da se sve uradi i da rezultati započnu, ali to opet zavisi od veličine web stranice. Dobra stvar je to što kada jednom dospete na dobro mesto i kada Vas Google prepozna kao dobar web sajt, dugo vremena možete ostati na prvoj strani. Naravno, onda sledi održavanje i dopuna sadržaja.

Ali u svakom slučaju je posao mnogo manji i lakši.

Promene se dešavaju sa svakim Google Core update-om, ali ako ste sve uradili dobro i pošteno ne morate brinuti.

Promene se dešavaju na dnevnom nivou, ali iz SEO ugla za tržište Srbije biće dovoljno da ispratite Google Core update koji se dešavaju nekoliko puta godišnje. Uvek treba ići na kvalitet, a ne na količinu tekstova i broja reči u njemu. Vodite računa da u svakom tekstu na svakoj stranici ne preterate sa ključnim rečima koje gadjate za nju.

Nekada je ovo bila tehnika da što više puta ponovite u tekstu ključnu reč i tako osigurate što višu poziciju.

Danas zaboravite na ovu tehniku jer će Vas Google zbog toga kazniti.

Koji su SEO faktori?

Ovo je malo komplikovanije pitanje, ali pokušaćemo da budemo što jasniji.

Search Engine Optimization (SEO) se koristi za povećanje tri odvojena faktora bilo koje web stranice.

To su:

Quality Of Traffic

To je kvalitet organskog prometa. Podrazumeva da Vaš sadržaj bude sjajan kako bi osigurao da se ljudi što više zainteresuju za Vaše proizvode ili usluge. Morate precizno definisati ključnu reč za svaku stranicu i napraviti što bolji content, puno bolji od konkurencije. Često ljudi greše pri odabiru ključne reči za H1. Na primer ako Vam je ključna reč na naslovnoj stranici video igrice, a Vi imate servis za kompjutere nećete sigurno imati prodaju Vaših usluga, jer posetioci traže web sajt koji im može ponuditi video igrice

Quantity Of Traffic

U prevodu je to količina saobraćaja koji je ostvaren. Kada se uverite da je Vaš web sajt indeksiran na Google-u i da je zauzeo poziciju na nekoj strani, možete početi ili nastaviti sa optimizacijom web stranica. Postoji više metoda koje treba primeniti kako biste povećali saobraćaj i stekli vernu bazu posetilaca koji će vremenom prerasti u kupce

Organic Search Results

Na srpskom bi to bili organski rezultati pretrage. Ovde spada sve ono što ste dobili putem organske pretrage, u ovom slučaju na Google-u, a za šta niste nikome platili

Kako se piše tekst za SEO?

Već smo Vam pomenuli da u sadržaju ne treba previše puta ponavljati ključnu reč. Treba pisati jednostavno da bi Vas svako razumeo. Vodite računa da nije svaki Vaš posetilac upućen u ono o čemu pišete, pa razmišljate o njemu i neka Vam on bude u glavi dok pišete.

Najčešće SEO pisanje poistovećuju sa pisanjem postova za blog, što je delimično tačno.

Medjutim blog i njegovi postovi treba da služe da pomognete nekim ljudima i objasnite im kako da reše neki problem. Naravno u svakom postu treba da bude nekilink koji će voditi do prodajne stranice Vaših proizvoda ili usluga.

Postoje SEO pisci koji tačno znaju kako se piše tekst za web stranice.

Da li je to post, landing page ili neka druga stranica, svaka od njih ima svoja pravila kako se piše i linkuje. SEO pisac zna kako da istakne ključne reči u tekstu i naslovima. Dobar SEO pisac nije jeftin, ali je to odlično uložen novac.

Dobijate tekst koji je Vaše vlasništvo i koji možete koristiti samo Vi. Dobar sadržaj će Vas podići na Google lestvici i povećati ulaske na Vaš web sajt.

A povećanjem ulazaka se srazmerno diže i prodaja na web sajtu.

Šta je SEO? To je skraćenica od Search Engine Optimizationi predstavlja optimizaciju web sajta za pretraživače

Ako ste na primer web stranica koja se bavi prodajom cveća i biljaka, bilo bi dobro da imate pored svih potrebnih stranica za rad i blog u kojem ćete objavljivati postove. To mogu biti članci poput „kako uzgajati cvece“ ili „top 10 proizvoda koje možete kupiti kod nas online“.

Pisanjem ovakvih tekstova koji su detaljni uverićete posetioce da ste stručni u toj oblasti. A kroz naslove i tekst ćete ubacivati ključne reči zbog što bolje pozicije na Google-u.

Da ne zaboravimo da Vam pomenemo linkove ka drugim stranicama na Vašem web sajtu. Obavezno napravite veze prema drugim postovima koji se nadovezuju na stranicu na kojoj se nalazi Vaš posetilac.

Naravno, ne zaboravite CTA (click to action) dugme koje će ih odvesti na Vašu prodajnu stranicu.

Kada sve to savladate, obavezno istražite WDF IDF formulu.

Šta je WDF IDF analiza?

WDF IDF je metoda analize teksta koja se može koristiti u okviru optimizacije pretraživača za odredjivanje ključnih riječi i pojmova.

Analizom teksta WDF IDF metodom povećavate relevantnost objavljenih tekstova, a samim tim i cele stranice web sajta. WDF je skraćenica od “within document frequency”, a IDF je skraćenica od “inverse document frequency”. Ako ste početnik, verujemo da ništa ne razumete.

Najjednostavnije objašnjenje ove analize bi bilo da je ovo alat koji uporedjuje učestalost ključnih reči u tekstu.

To znači da on vrši analizu teksta i kaže Vam da li ste neke reči previše ili premalo puta pomenuli u sadržaju. Ili ste ih u potpunosti zaboravili i izostavili.

I to je upravo najvažnije, pokazaće Vam neke reči koje niste upotrebili, a Vaša konkurencija jeste.

WDF IDF formula zapravo analizira Vaš tekst i daje Vam sugestije šta u njemu treba promeniti. Tako ćete biti sigurni da se ključne reči dovoljno puta pominju na stranici ili će Vam reći da ste ih previše puta upotrebili.

A još vašnije od toga što će vam sugeriati neke reći koje je Vaša konkurencija koristila, a Vi niste.

Postoji još jedna metoda koja ima skraćenicu TF IDF.

Jako je popularna u SEO krugovima u Americi, ali ima mnogo jednostavniju formulu.

Da Vam ne bismo objašnjavali naširoko zbog čega je treba izbegavati, naš savet je da koristite samo WDF IDF alate.

Google koristi u svom algoritmu WDF IDF što puno ljudi ne zna.

Zato ako želite da proverite svoj tekst, koristite neki WDF IDF alat.

Za preporuku je SEOlyze.com

Vrlo je precizan, opsežan u izveštajima i dobićete najbolje podatke koji su Vam potrebni za optimizaciju teksta za pretraživače.

Sve je na njemu brzo i jednostavno!

Šta je SEO? To je skraćenica od Search Engine Optimizationi predstavlja optimizaciju web sajta za pretraživače
Ovo je mali posao na kraju i idealna prilika da poentirate i nadmašite konkurenciju savršenim sadržajem.
A što je za nas vrlo važno, ima srpski jezik u opcijama.
Ako radite za inostrane klijente, obradjuje i najpopularnije jezike.

Šta su ključne reči u SEO-u i koje vrste postoje?

Kada ljudi pretražuju nešto na Google-u, Yahoo, Bing-u ili nekom drugom pretraživaču, to su zapravo ključne reči. To jest, ono što upišu u polje za pretrage. Na primer, ako želite da kupite nov televizor od 55 inča jedan od načina pretrage će biti da upišete televizor 55 inča 4k.

Ključna reč je u ovom slučaju televizor 55 inča 4k i ako želite da se prikažete na Google-u za ovu ključnu reč Vaš H1 će morati baš tako da glasi.

Ako imate dobro uradjen SEO, kvalitetne backlink-ove i visok autoritet web sajta, to će biti lakše zauzeti mesto na prvoj strani.

Postoji još puno stvari koje treba uraditi, ali ćemo o tome pisati u nekom drugom tekstu. Ako niste dobro uradili title, meta description i osnovna i obavezna podešavanja, biće teško nešto očekivati.

U tom slučaju sve zavisi kako je taj posao uradila Vaša konkurencija.

Postoji puno vrsta ključnih reči, ali je osnovna podela na Short Tail Keywords (kratke ključne reči) i Long Tail Keywords (duge ključne reči).

Obe vrste su veoma efikasne. Uglavnom je za kratke ključne reči veći broj mesečnih pretraga, velika je konkurencija i znaju da budu uopštene.

Duge ključne reči imaju manji broj pretraga, konkurencija je mnogo manja, ali je mnogo izvesnija prodaja kod njih.

Primer za kratku ključnu reč bi bila majica, gde ne znate da li je muška ili ženska, koje je boje i da li ima kragnicu. Zato kažemo da kratke ključne reči mogu imati široko značenje.

Medjutim, dobra dugačka ključna reč bi bila teget muška polo majica.

I zato je ona bolja jer tačno gadja takvu majicu.

Short Tail Keywords ili ključna reč kratkog repa se sastoji od 1 do 3 reči. One su najefikasnije kada Vam je cilj da privučete veliki broj posetilaca. Bez obzira što imaju veći broj pretraga, nije lako pozicionirati se za njih.
Čak je u nekim nišama vrlo upitno koliko su efikasne u prodaji. Ali ne odustajte od njih, već uradite u nekom alatu istraživanje koliko ima smisla da kratka ključna reč bude u naslovu stranice.
Long Tail Keywords, to su u prevodu ključne riječi dugog repa. One imaju uvek više od 3 reči. Što su duže, to znači da možete ući u kratak opis proizvoda.
Na primer, teget muška polo majica sa dva dugmeta. Tako će biti mnogo lakše ciljati svoju publiku, a posetioci će dobiti upravo ono što su tražili.
Da li su ključne reči kratkog repa traženije nego ključna reč dugog repa?
Ne, jer 70% pretraga na Google-u se zasniva na ključnim rečima dugog repa. Long Tail Keywords sveukupno neće generisati posete poput Short Tail Keywords.
Ali u najvećem broju niša će biti lakše plasirati se visoko uz pomoć Long Tail Keywords-a, a prodaja će sigurno biti uspešnija.

Kako pronaći najbolje ključne reči za SEO?

Pre nego što započnete bilo kakav posao na web sajtu, krenite prvo od istraživanja ključnih reči. Medjutim, ovo nije neophodno jer najveći broj web sajtova u svojoj izradi ne podrazumeva optimizaciju web sajta za pretraživače.

To rade samo oni koji znaju da je to neophodno za dobar plasman na Google-u i koji naravno imaju budžet koji će pokriti sve te troškove. Ipak da znate da se SEO uvek može uraditi, u bilo kom trenutku.

Čak i ako radite u samom startu SEO, kasnije ćete imati manje posla i biće Vam lakše.

Istraživanje najbolje ključne reči za SEO za bilo koju stranicu web sajta radi SEO pisac. On istražuje ključne reči, menja ih i prilagodjava zavisno od stanja u odnosu na konkurenciju.

Vrlo važna je analiza za specifične pojmove u okviru neke niše i bez dobrog razumevanja se najlakše prave greške.

Zato je to posao u kome se ne žuri i gde je uvek bolje nešto napraviti pa sačekati sutra i napraviti još jedno istraživanje.

Istraživanje ključnih reči uvek otkriva još pitanja koja ćete postaviti poslodavcu.

Otkrićete puno nelogičnosti, ali zapravo su to rezultati pretraga.

Niko od nas ne razmišlja na isti način i zbog toga je nemoguće napraviti kvalitetno istraživanje bez pomoći, odnosno upotrebe dobrih alata. Istraživanje ključnih reči je uvek nedovršen posao jer se rangiranje svih vrsta ključnih reči menja tokom vremena.

Medjutim, kada je posao dobro uradjen ponovna analiza će biti dovoljna 1 ili 2 puta godišnje.

U SEO-u je 70% posla analiza.

Potrebno je da imate pripremljene osnovne ključne reči i da na osnovu njih radite dalje istraživanje. Zatim ćete sa dobrim alatom saznati za slične ključne reči koje se pretražuju, a koje će možda biti bolje od onih za koje ste mislili da su najbolje.

Tu ćete dobiti koliko u proseku imaju mesečnih pretraga, koliko je teško pozicionirati se za svaku od njih, koji meseci imaju najmanje i najviše upita i još mnogo toga.

Ali ovih par činjenica je sasvim dovoljno za početak.

Najbolja 4 SEO alata za pretragu ključnih reči

Početnici u SEO mogu imati problema u početku sa pronalaskom najboljih ključnih reči. Morate shvatiti da je za SEO upotreba alata neophodna.

Postoji mnoštvo sajtova i aplikacija koje Vam mogu pomoći. Sami ćete vremenom otkriti koji su po Vama najbolji.

Ne želimo da  budemo opširni pa ćemo se samo kratko osvrnuti na 4 SEO alata koji su po našem mišljenju najbolji:

Google Planer ključnih riječi

Nalazi se na Vašem Google Ads nalogu i na engleskom se zove Google Keyword Planner.

Ovo je sigurno jedan od najboljih i najtačnijih alata. Veliki plus mu je što je potpuno besplatan! Google ima i druge aplikacije koje su sjajne, ali Google Keyword Planner je broj 1. Vrlo je jednostavan za korišćenje. Ukucavanjem jedne ključne reči dobićete predloge koje ključne reči biste mogli još da iskoristite. Pored toga, ako Vas zanima oglašavanje na Google-u, možete dobiti najmanju i maksimalnu cenu po kliku za neku kampanju koja sadrži odredjenu ključnu reč. Tu je još prosečni broj mesečnih pretraga, grafikon njihove pretrage po mesecima, promena u odnosu na prethodnu godinu izraženu u procentima, koliko je velika konkurencija i još mnogo drugih analiza. Sjajna aplikacija, podjednako dobra i za početnike i agencije.

Google Trendovi

Još jedna sjajna alatka za pretragu i uporedjivanje ključnih reči. Ona ne zahteva otvoren nalog i pristupačna je svima. Dovoljno je da u pretragama ukucate Google Trends i kliknete. Kada se otvori stranica, ukucajte ključnu reč pa dugme explore. Dobićete stranicu na kojoj se nalazi grafikon i gde upotrebom padajućeg menija možete da otkrijete trend pretraga od 2004. godine do danas. Tu možete uporediti još nekoliko ključnih reči kako biste utvrdili koja je najbolja za Vas. Odličan alat, vrlo lak za upotrebu i daje rezultate koji će biti od velike pomoći. Rezultate možete birati po zemljama, vremenu pretrage, kategorijama i vrstama

SemRush

Po nama broj 1 alat za SEO profesionalce!

Ako radite za potrebe Balkana, SemRush je sigurno najbolji izbor. Za SAD ili zapadnu Evropu vredi pokušati i sa sajtom Ahrefs. Jedina mana mu je cena, trenutno ima 3 paketa pretplata. Cena je u ovom trenutku sledeća: Pro paket 129.95$, Guru paket 249.95$ i Business paket 499.95$. Da znate da su ovo su cene za mesečnu pretplatu. Jako skup alat, ali neophodan za napredan SEO. Ovo je jako kompleksan alat i ključne reči su samo mali deo njegovih mogućnosti. Odličan je za duboku analizu web sajtova, backlink-ova, pretraga, konkurencije, pozicija, oglašavanja, socijalnih medija, trendova, sadržaja…. Neverovatno koliko stvari pokriva. I dalje širi usluge. Zato nemojte gledati druge alate, SemRush je sigurno najbolji za tržište Balkana.

Screaming frog

Iako ovo nije klasičan SEO alat za pretragu ključnih reči, on je neophodan svakom profesionalcu za SEO. Pored njega i SemRush-a, ništa Vam neće biti više potrebno. Screaming Frog je pretraživač web stranica koji će Vam reći stanje svake Vaše stranice na web sajtu. Ovo je najlakši način da utvrdite da li imate i kakav je title, meta description, H1, H2 i još brdo toga. Najlakši način da sagledate na jednoj stranici Vaš sajt i šta na njemu treba uraditi. Možete ga skinuti sa njihovog oficijalnog web sajta i besplatan je za sajtove do 500 stranica. Ako su Vaše potrebe veće, plaćena verzija košta 239 eura godišnje. Ako se bavite SEO-om, ovaj alat morate imati!

Kako započeti SEO za web sajt?

Voleli bismo da postoji univerzalan odgovor na ovo pitanje, ali ne postoji. Svaki web sajt zahteva drugačiji pristup i rad na njemu. Zato su alati poput SemRush-a neophodni. Sa njima ćete najbolje sagledati kakva je situacije u toj niši i kakva je konkurencija.

Na osnovu dobijenih rezultata biće Vam mnogo lakše da sagledate koliko vremena i novca treba uložiti u optimizaciju web sajta za pretraživače. Vidićete koliko je potrebno sadržaja napisati, koliko backlink-ova ima Vaša konkurencija i bukvalno celokupnu situaciju u Vašoj niši.

Kada napravite web sajt ili stranicu na njemu, treba odmah uraditi proces indeksiranja u Google Search Console kako biste se što pre pojavili na Google-u.

Ne govorimo o drugim pretraživačima jer se podrazumeva da se SEO radi u 99% slučajeva za Google. Vrlo brzo posle toga ćete se naći u pretragama pretraživačima. Savetujemo da kada napravite neku stranicu ili dodajete neki sadržaj, obavezno ga indeksirajte odmah po izradi u GSC (Google Search Console) kako ne biste bili žrtva kradje sadržaja.

Vrlo važno je da znate da je vlasnik teksta ona stranica koju je Google prvi pronašao. Možda ovo nije još toliko popularno kod nas, ali treba biti oprezan.

Sve u svemu morate biti sigurni da Vas je Google analizirao i uvrstio Vas u svoju pretragu. Pretragu izvršite upisivanjem Vaše web sajt adrese ili upisivanjem imena Vašeg domena.

Ako posle nekoliko dana ne pronalazite Vaš sajt na internetu, morate proveriti nekoliko stvari:

Za početak pozovite hosting i proverite da li je sve u redu

Proverite da li je stranica dobro povezana

Možda je web sajt loše dizajniran i Google ne može da ga indeksira

Tokom izrade web sajta se preporučuje da se uključi opcija da se web sajt ne indeksira

Zato proverite da ta opcija i dalje nije uključena.

Google je naišao na neke greške na Vašoj web stranici i blokira indeksiranje web sajta

Ovo su neke bazične preporuke za sam početak. Ako nije nešto od ovoga, krenite dalje u istraživanje ili angažujte nekog ko se u to razume. Veliki broj problema Vam može rešiti hosting na kojem se nalazi Vaš web sajt.

Zato savetujemo svakom našem klijentu pri izradi web sajta otvaranje naloga na Google Search Console i GA4 (Google Analytics 4).

Ova dva alata su neophodna svakom web sajtu da bi se otkrile eventualne greške i napravila analiza u kom pravcu se treba kretati.

Zato u GSC treba uraditi Sitemap koji će dati Google-u naredbu da povremeno pregleda Vaš web sajt. Sitemap omogućava Google-u da dobro analizira svaku Vašu stranicu. Važno je da poverite izradu sadržaja proverenim ljudima koji su sposobni da napišu dobar tekst, odnosno sadržaj koji je bolji od konkurencije.

Pisani sadržaj je najbitniji, jer to je najbolji način da Google i posetioci razumeju čime se Vi zapravo bavite. Ali nemojte izostaviti video sadržaj ako ste u mogućnosti da ga napravite. Ali ako niste vešti u pravljenju video sadržaja, zaustavite se na pisanju.

Video sadržaj možete uvek „pozajmiti“ na YouTube-u.

Kao što smo pisali, morate uraditi ključne reči za svaku web stranicu.

Takodjer, svaka stranica web sajta mora imati obavezno Title, Meta Description, H1.

Neverovatno je koliko dobrih sajtova to nema, prosečne nećemo ni pominjati!

Možete proveriti svaki sajt uz pomoć neke Google ekstenzije koje su besplatne. Potražite ekstenzije na https://chrome.google.com/webstore/category/extensions

Zato je neophodno da pre izrade web sajta analizirate situaciju na Google-u.

Za početak, ovo je nekoliko činjenica na kojima se najčešće greši:

Vodite računa da Vaša stranica nije prespora

To nije od ogromne važnosti za SEO, ali će Vas posetioci brzo napuštati ako učitavanje ne ide glatko.

Jedan od najčešćih problema je učitavanje fotografija

Zato obavezno optimizujte svaku fotografiju pre postavljanja na web stranicu.

Uradite obavezno linkove

kojima ćete povezati stranice na Vašem web sajtu

Objavljujte redovno postove

kako bi se posetioci navikli na Vaš web sajt

Vodite računa da budete optimizovani

za pregled preko mobilnih telefona i tableta, a ne samo na računarima.

Odaberite dobar hosting

jer često učitavanje može biti sporo baš zbog njih

Da svaka Vaša stranica web sajta

mora da ima dobar Title, Meta Description i H1

Offpage SEO

Sve ovo do sada je bio Onpage SEO i deo je osnovne SEO strategije. Medjutim kada taj posao uradite kvalitetno onda treba preći na Offpage SEO. Postoji više oblasti i pravaca, ali za nas su za Offpage SEO najbitniji Backlink-ovi.

Najprostije rečeno, backlink-ovi su veze od neke web stranice ka Vašem web sajtu. Vrlo težak i mukotrpan posao koji nije za svakoga.

Oni su jedna od najvažnijih stvari u SEO. Po pravilu, prvo treba srediti web sajt u potpunosti, pa tek onda preći na izradu backlink-ova. Svaki sajt ima svoju ocenu i u ovom slučaju se to zove Authority Score.

On ide od 0 do 100 i što je Vaš Authority Score veći više će vredeti link na nekom sajtu koji ide od Vas ka njemu. Ili obrnuto.

Naravno da bi backlink bio vredan mora biti Dofollow, nikako Nofollow jer on neće preneti link juice na Vašu stranicu.

Da Vas ne zbunimo, backlink juice je sleng koji se koristi da opiše i izmeri koliko snage će se preneti sa jedne na drugu stranicu.

I važno je da taj backlink bude Dofollow, jer Nofollow backlink-om dajete Google-u signal da ne želite da trošite svoj juice i da dajete snagu drugom web sajtu.

Offpage SEO se ne radi na Vašoj stranici i on uključuje samo aktivnosti koje se dešavaju van nje.

Što je Authority Score sajta koji Vam daje link veći to ćete dobiti bolji rezultat. Ovde je na prvom mestu važan kvalitet, a ne kvantitet. Jer možete kupiti hiljade backlink-ova za 100$ koji će Vam biti potpuno beskorisni.

U stvari nemojte nikada kupovati ovakve backlink-ove jer Vas Google može za to kazniti. Neretko se dešava da Vas Google banuje zbog ovakve prakse.

Postoje farme loših backlink-ova koje Vaša konkurencija može da iskoristi protiv Vas.

A to je gotovo neprimetno!

Google Vas nikada neće obavestiti o tome i neće Vam reći razlog zbog kojeg ste kažnjeni. Zato je upotreba alata poput SemRush-a spas u takvim situacijama. Tu možete lako pronaći zagadjene backlink-ove, kopirati ih i uneti ih u GSC (Google Search Console).

Tako ćete se odreći ovih backlink-ova i reći Google-u da ih ne želite.

Mnogi imaju ovaj problem, a da nisu toga ni svesni.Troše ogromne sume na sadržaj i druge SEO metode ne znajući da su toksični backlink-ovi problem.

Nažalost je konkurenciji jeftinije da Vas tako uništi, a da toga niste ni svesni!

Medjutim Offpage SEO nisu samo backlink-ovi.
Oni su jesu najvažniji, ali postoji još nekoliko važnih stvari na koje još treba obratiti pažnju, a to su:
$

Link building

$

Content marketing

$

Social media marketing

$

Guest posts

$

Podcasts

$

Video marketing

Ovo su možda neke napredne tehnike, pa zato se za početak fokusirajte na kvalitetne veze prema Vašim web stranicana. Vodite računa o jačini njihovog web sajta, pogotovu o jačini web stranice sa koje Vam šalju vezu prema Vašem web sajtu. I obavezno tražite da bude Dofollow!

Da li mogu sam da uradim SEO za web sajt?

Naravno, ali to neće biti lako. Jer ne postoji jedinstven obrazac kako se to radi. Ovo o čemu smo do sada pisali je samo vrh ledenog brega. Pravi rad nismo nipomenuli već samo pripremu.

Ako je web sajt u funkciji, za dobar rezultat treba uraditi SEO audit.  To je u stvari stanje Vašeg web sajta.

Tu je napisano šta sve treba uraditi, ispraviti, ubaciti, izbaciti. Mnogo podataka!

Svaki web sajt je poseban posao. SEO audit može biti na 10, a može biti i na 100 stranica. Sve zavisi od veličine i problema koje ste uočili na njemu.

Uvek savetujemo da pre početka optimizacije se obavezno uradi audit kako bi se utvrdilo šta je sve potrebno uraditi.

Da biste razumenili SEO biće Vam potrebno bar nekoliko meseci.

Tek onda možete krenuti sa učenjem koje za osnovni nivo traje intenzivno bar još 3 do 6 meseci. Po nama tek posle 6 meseci učenja ćete imati osnovno znanje koje ćete moći da primenite. Po našem mišljenju to znanje će biti dovoljno u velikom broju slučajeva.

Na kraju krajeva svi mi učimo i napredujemo kroz rad!

Radeći sami sigurno ćete postići uspeh i učenje će se sigurno isplatiti. Medjutim ako nemate vremena, uključivanje agencije ili pojedinca koji razume i zna da uradi SEO može biti prihvatljivija opcija za Vas.

Veliki problem u našoj zemlji je to što ljudi ne razumeju šta je to SEO i koliko je on potreban. Misle da izradom web sajta je sav posao završen!

Medjutim tu ste tek na početku putovanja.

Da bi se web sajt kretao potrebno Vam je gorivo, u ovom slučaju je to optimizacija web sajta za pretraživače. Jednostavno rečeno, nijedan web sajt neće uspeti bez SEO usluga nekoga ko se u to razume.

Agencija specijalizovana za SEO zna kako da se rangirate na prvoj stranici.

Postoji kraći put da budete na prvoj stranici, a to je Google oglašavanje. Medjutim bićete na prvoj stranici dok plaćate, kada prestanete Vaše mesto će zauzeti neko drugi.

Medjutim kod SEO-a je stvar obrnuta.

Na početku je potrebno puno rada i strpljenja. Medjutim posle nekoliko meseci stižu rezultati i kada jednom zauzmete poziciju uz malo održavanje možete biti godinama na prvoj stranici.

Na duge staze oglašavanje uvek gubi u odnosu na SEO i to ubedljivo!
Još jedna važna činjenica – Mnogo ljudi ne voli reklame na Google-u i više veruje organskoj pretrazi.
Zato ako razmišljate, mi uvek savetujemo našim klijentima da se prvo uradi kvalitetan SEO.
SEO je mnogo više od pozicioniranja web stranice. On osigurava odličan sadržaj koji je optimizovan i konkurentan, a pružiće Vam web stranicu koja će biti razumljiva i kojom će se Vaši posetioci lako kretati.
A sve to za rezultat ima veću prodaju!
Ljudi misle da fotografija ili video prodaju proizvod. Medjutim to je samo jedan deo. Opisom tog proizvoda i njegovim prednostima ćete mnogo lakše ubediti posetioca da kupi Vaš proizvod ili uslugu.
Kombinacijom dobre slike i teksta, Vi ste na pravom putu!
To jeste najteže rešenje, ali na duge staze i najbolje.
Da postoje prečice, rado bismo Vam otkrili!

Ako angažujete pojedinca ili agenciju za SEO imaćete više vremena za unapredjenje Vašeg posla. SEO je težak u početku, posle ide uhodanom stazom.

Treba znati koje metode i strategije treba primeniti i ne gubiti vreme sa perifernim stvarima.

SEO majstor ima znanje i iskustvo i zna kako treba postaviti stvari.

Vrlo često web sajtovi nemaju dobru strukturu, pa samim tim ljudi teško prelaze sa stranice na stranicu i ne mogu da se snadju. I to je jedan od SEO poslova, kako učiniti web sajt jednostavnim za korišćenje.

Jer lošom strukturom se gubi link juice koji se nalazi na vrhu piramide Vašeg web sajta. Rasipate teško stečenu snagu na neke stranice koje Vam puno ne znače, dok važne stranice nemaju jačinu i ne mogu da se dobro rangiraju na Google-u bez obzira što je sve u redu.

Dobra SEO kompanija ima svoj tim dizajnera i programera koji će pomoći da se sve ovo ostvari.

Mi znamo šta i kako može da prodje, dovoljna je analiza. Možete imati dobru ideju, ali to prenesite nama kako bismo to oblikovali.

Uz Vašu pomoć će se postići najbolji rezultati!

Black hat / White hat SEO

Kao i u bilo kojoj drugoj industriji, tako i u SEO optimizaciji ćete naići na različite pristupe kako doći do najboljih rezultata.

U ovom slučaju kako najbolje optimizovati neku web stranicu. Tako u SEO postoje dva pravca, dve škole-Black hat i White hat. Verovatno možete da pretpostavite da je jedan način ispravan, a da drugi nije.

Ovde ćemo ukratko objasniti šta i kako rade ova dva pravca. Naravno, daćemo Vam i nekoliko primera.

Pomenućemo i Grey hat SEO koji se provlači izmedju njih. Ovo je vrlo važna tema o kojoj morate nešto da znate kako ne biste doveli svoj posao u opasnost.

Zato krenimo!

Šta je White hat?

Ukratko, to je ispravan i pošten način optimizacije web stranice za Google i druge pretraživače.

On se zasniva na tri principa:

Sledi smernice koje Google preporučuje

Google ima svoja pravila koja bi trebali da se svi pridržavamo. On želi da posao bude pošteno odradjen i da posetioci dobiju pravu vrednost. Bez obzira da li je to lični blog ili e-commerce. Ukratko, ne smete biti manipulativni i morate raditi posao pošteno, a Google će Vas za trud nagraditi. Zato Google vodi računa da ne prevarite njegov algoritam.

Neka fokus bude na posetiocima

White hat traži sadržaj i promene koje mogu biti još korisnije posetiocima. Google ima prioritet da svojim korisnicimapruži što bolje iskustvo, pa zato njegov složeni algoritam na osnovu pretraga odredjuje ko treba i gde treba da se nalazi. Zato Google smatra da je White hat jedini ispravan način SEO optimizacije

Radite uvek na duge staze

Sve ove Google strategije se zasnivaju na tome da prečice ne postoje i da biste pružili dobar sadržaj neophodan je veliki trud i poznavanje teme o kojoj pišete. A to znači da će biti potrebno puno vremena i veliki budžet da se sve uradi kako treba. Ali sem dugoročne visoke pozicije, ovim pristupom se poboljšava korisničko iskustvo što dalje utiče na Vaš autoritet na mreži i povećanje prodaje

Šta je Black hat?

On je suprotan White hat-u, a to znači da ga Google zabranjuje, odnosno kažnjava one koji ga primenjuju.

Black hat je drugo lice medalje i on ima principe na kojima se zasniva, a to su:

Krši Google pravila i smernice

Taktika u Black hat SEO metodi se potpuno razlikuje od White hat pristupa. On pokušava da prevari Google algoritam i da se za kratko vreme rangira što je više moguće.

Baziran je na metodama koje su manipulativne prirode

Black hat princip je da manipuliše Google algoritam kako bi on uspeo da pozicionira stranicu što bolje. To se neretko dešava jer postoje milioni web sajtova koji to rade. Google-u je teško da to otkrije, ali pre ili kasnije će to otkriti i kazniti Vas. On obmanjuje Google da je njegov sadržaj najbolji, iako je to daleko od istine.

Black hat fokus je meteorski rast.

Google nije savršen iako ima najbolji algoritam u odnosu na druge pretraživače. Upravo te rupe se koriste kako bi se prevario sistem. Google nekada ignoriše takve pojave do odredjenog trenutka. Nekada vrlo brzo banuje takve izvore. Black hat metoda dovodi vrlo brzo do visokih rezultat uz vrlo malo rada. One mogu trenutno da daju rezultat, ali je on kratkog veka.

Sada se verovatno pitate, šta da radimo?

Naš savet je isti kao i u životu- Budite predani, pošteno radite i bićete nagradjeni!

Ni na mreži ne postoje prečice ako želite uspeh. Čak i ako Vam nešto prodje i uspete da zaobidjete Google algoritam, nećete imati vrednost koju drugi mogu da ponude.

Koja razlika izmedju Black hat/ White hat SEO? Da li je dobar Grey hat SEO?

 

Osnovna razlika izmedju ove dve tehnike je u načinu rada. White hat SEO poštuje Google principe i pravila, dok Black hat SEO sve to krši.

Svima je cilj da se novac zaradi, samo je pitanje koji je način ispravan?

Ciljevi obe metode su isti, ali je način stizanje do njih potpuno različit.

Da bi smo Vam to praktično objasnili pomenućemo Vam tehnike na kojima počivaju obe metode.

Počinjemo sa White hat SEO:

Guest Blogging.

To je pisanje tekstova ili neki drugi sadržaj koji se nalazi na nekom drugom web sajtu i na kome se nalazi veza do Vašeg web sajta. Na taj način dobijate backlink-ove (povratne veze).

Pisanje kvalitetnog sadržaja

Ovo je vrlo važno kako bi Google prepoznao vrednost u Vašem tekstu koja će pomoći posetiocima. Tekst mora biti originalan i razumljiv

Ispravke

Vrlo važno, kako bi Google dobio što bolje objašnjenje o čemu pišete na stranici. Naravno, pre započetog rada je potrebna detaljna analiza.

Link Baiting

To je metoda stvaranja kvalitetnog sadržaja koji ima za cilj da dobijete backlink-ove. Da bi imali što bolje rezultate, pisci često pribegavaju kontraverznim naslovima

Nastavljamo sa Black hat SEO tehnikama:

Cloaking

Ništa drugo nego prikrivanje sadržaja. Jedno se prikazuje pretraživaču, a sasvim drugo korisnicima

Dodavanje ključnih riječi

Ovo je bilo jako popularno do pre 10-ak godina. Radi se tako što ključnu reč ponovite bezbroj puta na stranici. A često je bilo nevidljivo posetiocima

Skriveni tekst

Tehnika gde posetilac ne vidi tekst koji Google bot vidi. Tehnika od koje možete samo dobiti kaznu

Kopiranje sadržaja

Ovo je način kako najkraćim putem doći do kvalitetnog teksta. Medjutim Google ingnoriše sadržaj koji je on već indeksirao, a prekopiran je kasnije na neki drugi web sajt

Pomenuli smo tek nekoliko tehnika, ali ih postoji još puno. Obećavamo da ćemo napraviti jedan članak samo na ovu temu.

Da ne zaboravimo Grey hat SEO.

Možete i sami da pretpostavite o čemu se radi. Ova tehnika se ne pominje tako često. Nalazi se izmedjuBlack hat i White hat SEO  i uzima najbolje iz oba sveta. Koristi više tehnike od Black hat metode, ali u granicama kako bi se izbegao eventualni ručni penal.

A to je najgore što može da se desi web sajtu. Jednostavno Vas Google ukloni iz pretrage.

Postoji mogućnost da se vratite, ali je Google vrlo striktan po ovom pitanju.

Morate znati da nešto što Google danas toleriše ne znači da će to zauvek biti tako. Jednostavno se loše stvari dese u nekom Google update-u i Vi jednostavno nestanete.

Kada radite pravilno, ovakve stvari ne mogu nikada biti tako radikalne.

Upravo se na ovakvim stvarima oslanja Grey hat SEO.

Ako ne radite po Google smernicama mogu se desiti dve stvari: Da ažuriranjem Google algoritma jednostavno nestanete ili još gore da dobijete ručni penal od strane Google-a!

Prvo značajno ažuriranje po ovom pitanju se desilo 2012. godine pod imenom “Penguin”.
Tom prilikom je počišćeno ko zna koliko web sajtova za koje je Google utvrdio da koriste manipulativne metode kako bi ostvarili što bolju poziciju.
Google je nastvavio tim putem i zato je naš savet dane koristite Black hat SEO tehnike jer je samo pitanje vremena kada će Vam za to stići račun!

Zaključak

Nadamo se da ste kroz ovaj tekst saznali nešto što niste znali. Pokušali smo da Vam objasnimo neke osnove u SEO, ali morate shatiti da je SEO mnogo kompleksniji. Naravno, biće novih članaka gde ćemo ići još dublje u neku temu.

Sa svakim Google Core Update-om se stvari u SEO pomalo promene.

Zato je važno da pratite Core Google Update! Oni su za nas najvažniji i promene su tada za sve. Ali neka Vas ovo ne brine, oni nisu tako česti i dešavaju par puta godišnje.

Obavezno istražite Onpage i Offpage SEO. Pročitajte neke debate oko Black hat/ White hat SEO kako biste bili sigurni kojim putem da krenete.

SEO je najvažnija stvar posle izrade web sajta. Što pre to shvatite biće lakše da Vaš web sajt napreduje ka prvoj stranici na Google-u. Budite sigurni da ljudi čiji su web sajtovi visoko pozicionirani znaju šta je SEO.

Istražite SEO bez obzira da li ćete sami to uraditi ili ćete uzeti nekog profesionalca da to uradi za Vas!

Tako ćete dobiti odgovore na neka pitanja. U digitalnom poslovanju vidljivost je sve ako želite da napredujete. Vrlo brzo će doći vreme (za neke niše je već došlo), da nećete postojati ako Vas nema na pretraživačima. InStore prodaja je i dalje mnogo jači segment poslovanja, ali budite svesni da se i to menja.

Zamislite kako je bilo pre 10 godina i pokušajte da zamislite kako će biti za 10 godina?

Ako imate web sajt, iskoristite mogućnosti koje pruža SEO. To je dugoročan posao i iz našeg iskustva možemo reći da su rezultati uvek vidljivi. Morate biti strpljivi jer je za rezultate potrebno bar nekoliko meseci, ali znajte da Google uvek nagradi onoga ko pruži dobar sadržaj!

Predložili smo Vam par alata koje i mi koristimo u radu. Postoji puno dobrih alata pa će nam i to biti jedna od narednih tema.

Koristite ih jer Vam mogu puno pomoći u radu. Morate shvatiti da je konkurencija na internetu ogromna i da ovo što planirate da započnete, neko već odavno radi. Ali imajte na umu da dobrim radom možete prestići gotovo svu konkurenciju!

SEO nije samo preporuka kako biste podigli poslovanje, SEO je neophodan ako želite da Vas neko pronadje na Google-u.

Danas gotovo svi ljudi u Srbiji koriste internet i online promet će se iz godine u godinu povećavati. Zato budite mudri i optimizirajte svoju web stranicu!

Budite spremni za ono što dolazi.

Ako nemate vremena da učite o tome, a ipak želite da optimizujete web sajt za pretraživače, javite nam se!

Možete nam napisati email na info@smartthink.rs ili posetite našu kontakt stranicu www.smartthink.rs/kontakt/

Za više informacija u čemu možemo još da Vam pomognemo posetite našu stranicu www.smartthink.rs

Pored optimizacije web sajtova za pretraživače, naša specijalnost su izrada web sajtova i Google Ads oglašavanje. U svakom slučaju, biće nam drago da nas pozovete i da možemo da Vam pomognemo.

Koliko košta Google Ads?

Koliko košta Google Ads?

Koliko košta Google Ads?

Koliko košta Google Ads je dobro pitanje koje čujemo na početku svakog razgovora kada je u pitanje oglašavanje na Google-u. Razumemo da svaki klijent u startu želi da zna koliko košta Google Ads za njegovu kampanju.

Dobra vest je to što svako ko ima web sajt može da napravi Google Ads kampanju. Loša vest je da Vam ne možemo reći odmah koliko će Vas ta kampanja koštati.

Ne postoji brz i tačan odgovor. Zavisi na prvom mestu od cene koju su drugi izlicitirali za neku ključnu reč. Zato je neophodno uraditi malu analizu kroz neke alate kako došli do minimalne i maksimalne cene za neke ključne reči na kojima se zasniva Vaš posao.

Ne cenu i poziciju oglasa na Google-u utiču i neki drugi faktori koje ćemo Vam kasnije pomenuti.

Ali ne brinite, kroz ovaj tekst ćemo Vam ukazati na sve varijabile koje utiču na formiranje cene u Google Ads-u.

Tako ćete sami moći da razumete ceo proces i odredite bužet za oglašavanje na Google Ads-u.

Koji faktori utiču na cenu Google Ads-a?

Kao što smo već pomenuli ne postoji jednostavan i brz način da Vam pružimo odgovor koja bi bila cena Vaše Google Ads kampanje.

To zavisi od Vaše delatnosti, trenutnim trendovima, ali na prvom mestu od cene koju je ponudila Vaša konkurencija za odredjene ključne reči.

Zavisi od oblasti. Zavisi da li ste maloprodaja ili velikoprodaja.

Na primer, pravne i računovodstvene usluge, osiguranje, prodaja nekretnina su oblasti gde je uglavnom visoka cena po kliku, odnosno CPC (Cost per click). Razlog je to što klijent jednom kupovinom može da napravi račun od nekoliko miliona dinara.

Zato konkurencija ima računicu da jedan klik može da plati i više od 10 eura i da će se to u konačnom zbiru isplatiti.

S druge strane, postoji puno niša gde je cena po kliku svega nekoliko evrocenta.

Svejedno koja je ključna reč u pitanju, morate napraviti dobru strategiju. 

Za neke proizvode kupci puno istražuju i treba im više vremena za odluku. To znači da će se vraćati više puta na Vaš web sajt dok ne bude doneo odluku o kupovini.

Medjutim potrošački trendovi i platforme za oglašanje poput Google Ads nikada nisu u stanju mirovanja. Čak i kada započnete kampanju, morate često pratiti promene i prilagodjavati ponudu u odnosu na konkurenciju.

Nekada neki dogadjaj može da utiče na cenu oglašavanja.

Uzmimo na primer kovid i ključnu reč muške majice. U sred korone cena po kliku je bilo preko 40 evrocenti u jednom trenutku. To se do danas umanjilo tako da mesečno u proseku za ključnu reč muške majice ima 3600 pretraga na Google-u.

U ovom trenutku je minimalna ponuda za vrh stranice 4 evrocenta, a maksimalna ponuda za vrh stranice 14 evrocenti.

Koristite Google Ad Manager za Google Ads

Za bilo koju ključnu reč možete proveriti sami cenu u Google Ad Manager-u.

Dovoljno je da udjete na keyword planner, otkucate ključnu reč i otkrijete još neke ključne reči koje će Vam on ponuditi za kampanju.

Zapravo Google Ad Manager je najbolji alat za te stvari i potpuno je besplatan.

Nedavna istraživanja su pokazala da je za visoko profitne niše prosečan ROI (return on investment) za Google Ads 800%. To znači da na iznos od 100 eura uložen u Google Ads on donosi promet od 800 eura.

Ipak sve zavisi koliko dobro upravljate svojim nalogom.

Jer ako imate znanje i pratite dešavanja u okviru kampanje, promenama možete uštedeti dosta novca u reklamnoj kampanji. 

Najpopularnij način oglašavanja na Google Ads je CPC (Cost per click). Ne plaćate za prikaz reklame već samo ako neko klikne na Vaš oglas.

Možete prepustiti da ceo posao za Vas obavi i Google, ali to Vam nikako ne savetujemo. Razlog je na prvom mestu što će takva kampanja biti mnogo skuplja nego da je sami postavite.

Ako želite da troškovi za Google Ads budu manji, a da povrat bude veći, morate pazite na nekoliko stvari.

Prvo, održavajte pravilno strukturu Vašeg Google Ads računa. Radite bar jedanput sedmično izveštaj o učinku reklama i na osnovu rezultata optimizirajte oglase. Analizirajte listu ključnih reči.

Ako je potrebno, neke ključne reči izbacite, a neke druge dodajte.

Kako Google Ads odredjuje cenu po kliku (CPC)?

Ono što je zanimljivo kod Google Ads-a je to što funkcioniše kao aukcija. Ali to ne znači da onaj ko ponudi najviše novca će biti prvi.

Verovatno se pitate kakva je ovo aukcija?

Svakome je to čudno u početku, ali shvatićete da pored novca Google Ads uzima još neke stvari u obzir za odredjivanje mesta reklama na nekoj stranici.

Prvo što Google ocenjuje je kvalitet.Kada neko od nas pretražuje nešto na Google-u, on traži da li neko od oglašivača licitira za ključnu reč koja je relevantna za taj upit. Ako postoji njih više koji su licitirali za tu ključnu reč, Google bira pobednika na osnovu ocene kvaliteta koju dodeljuje svakom oglašivaču.

Ocene idu od 1 do 10 i ona zavisi od oglasa, relevantnosti Vaše stranice za tu ključnu reč i očekivane stope kliktanja koja se dobija na osnovu Vaše istorije.

Da Vas ne bismo dodatno zbunjivali, to znači da ako imate visoku ocenu, ali imate manju ponudu za ključnu reč od nekoga ko ima nižu ocenu od Vas, može lako da se desi da budete ispred njega.

Zato mesto na Google Ads-u ne odredjuje najviša cena već i ocena koju dobijate od Google Ads-a.

Google uz pomoć svojih alata izračunava rang oglasa svih ponudjača za neku ključnu reč.

Tako odredjuje gde će i na koje mesto postaviti više oglasa.

U praksi to znači da se ocena kvaliteta množi sa Vašom najvišom ponudom i ko ima najbolji rezultat, taj je na 1 mestu.

Ali to znači da Google ne mora nužno da naplati najvišu ponudu koju ste mu pružili.

Šta je uspešan click through rate u search kampanji?

Najpopularniji način oglašavanja na Google Ads je CPC (Cost per click).

To zapravo znači da se ne plaća za prikaz reklame, već samo ako neko klikne na Vaš oglas. Jedna od važnih metrika za analiziranje uspešnosti oglasa je procenat izmedju broja prikaza i broja klikova na oglas.

To se naziva CTR (click through rate). Uspešan CTR je od 3% do 5% za search kampanje, a 1% za display kampanje.

Sve preko 8% za search kampanje se smatra izuzetnim rezultatom.

Već smo Vam objasnili formulu po kojoj Google Ads obračunava cenu oglasa. Sa manjom cenom i višom ocenom možete biti prvi.

I to je dobar način jer Google Ads na taj način ne pruža nikome prednost. U digitalnom svetu to znači da Vaš oglas može biti bez problema ispred neke velike kompanije.

Pomenuli smo da postoje varijabile od kojih zavisi pozicija Vašeg oglasa na Google-u.

Najvažnije smo pomenuli. Manje važne su relevantnost i UX (user experience) web stranice, kvalitet u vreme aukcije, lokacija, kontekst korisnika, alternativne metode nadmetanja i formati oglasa.

Dobar web sajt čini da izgledate profesionalnije

Kako najbolje odrediti budžet u Google Ads kampanji?

Ovo je jako važno za svakog klijenta koji započinje Google Ads kampanju. Ako se ne podesi pravilno, može se desiti da Google za par sati potroši dnevni budžet ili potroši mesečni budžet za par dana.

To se često dešava neiskusnim koji postave search kampanju i prepuste Google-u da upravlja njihovom kampanjom.

I zato mnogi kažu da je Google Ads neisplativ i skup.

Medjutim treba malo istražiti kako Google oglašavanje funkcioniše ili se prepustiti iskusnoj agenciji. To ne mora da znači da će u konačnom zbiru to biti skuplje.

Iz našeg iskustva, dobar marketar koji ima praktično znanje u Google Ads-u će Vam uvek napraviti jeftiniju i bolju reklamu od Vas.

Pa krenimo:

– Prvo morate odrediti koliko ste spremni mesečno da izdvajate za Google oglašavanje.

– Zatim dobro pregledajte koji su Vam najvažniji proizvodi na web stranicama i uradite istraživanje ključnih reči za te proizvode ili usluge (savetujemo da koristite Google Ad manager).

– Kada to uradite odredite koliko ste spremni najviše da platite za svaku ključnu reč.

– Odredite prosečni dnevni budžet kako biste formirali mesečni budžet za Google Ads.

Ovo će biti sasvim dovoljno za početak. Kasnije možete uraditi funkciju zajedničkog budžeta, ali za početak je najbolje da svaka kampanja ima poseban budžet. Tako ćete ima bolji uvid koji oglasi rade, a koji ne. Na osnovu toga ćete lakše raditi promene.

Ali da znate da Google Ads neće potrošiti svaki dan isti iznos. Nekada će to biti više od dnevnog budžeta, a nekada manje. Tek na kraju meseca ćete videti ukupnu potrošnju, ali će ona uvek biti oko zadatog iznosa.

Budžetom dajete Google Ads-u koji iznos želite da potrošite tokom 1 meseca.

Time ograničavate potrošnju Vašeg novca u svrhu reklamiranja. Sve je vrlo transparentno i dobićete svakog meseca detaljan izveštaj koliko i gde je potrošeno za reklamu. Google će možda neki dan potrošiti znatno više ako smatra da će to dovesti do više klikova i konverzija.

Ali na mesečnom nivou će potrošnja biti blizu iznosa koji ste Vi odredili.

Mesečni budžet odredjuje klijent i deljenjem sa brojem dana u mesecu dobijamo dnevni budžet.

Da znate da najveći broj agencija radi Google Ads kampanje na nivou 1 meseca.

Koristite keyword planner u okviru Google Ads Manager-a

Za odredjivanje koju ćete cenu postaviti za svaku ključnu reč koristite najbolji alat. A to je keyword planner u okviru Google Ad Manager-a.

Postoje i drugi alati, ali  i najbolji marketari obavezno koriste Google Ad Manager. Besplatan je, pruža puno relevantnih i istinitih podataka. Ima i dodatne alate i rezultate, pa možete videti kada se i u kom periodu više ili manje pretražuje odredjena ključna reč.

Dobićete i spisak sličnih ključnih reči koje će Vam sigurno pomoći da uradite bolje kampanju na Google Ads-u.

Kada se oglašavate na Google-u imate pravo da napravite nekoliko kampanja i da svaka ima različiti budžet. Često se dešava da neki oglas potroši dnevni budžet, a neki ne potroši. Zato tokom oglašavanja možete menjati budžet i tako što bolje optimizujete potrošnju za svaku kampanju.

Svakako ćete na kraju meseca u analizi videti koliko je za koji oglas po danu potrošeno za sve kampanje. Možda deluje malo konfuzno, ali ćete sve vrlo brzo shvatiti.

Možete se igrati sa dnevnim budžetima da vidite kako će to uticati na dnevnu potrošnju, odnosno na prodaju tokom 1 meseca.

Morate da se oglašavate bar nekoliko meseci da biste shvatili šta je najbolje za Vas i koliko treba da iznosi Vaš mesečni budžet.

U Google Ad Manager-u ćete naći sve što Vam je potrebno za licitiranje i koji iznos je ponudila Vaša konkurencija za svaku ključnu reč.

Pokušajte uvek sa minimalnom cenom ili nešto malo iznad nje.

Pratite i menjajte iznose za svaku ključnu reč kada shvatite da je to potrebno. Da znate da jednom postavljen oglas u Google Ads-u nije gotov posao. Kao što smo pomenuli, morate pratiti svaku kampanju kako biste došli do najvećeg broja klikova i konverzija za najnižu moguću cenu.

Potrudite se da Vaša ocena kvaliteta bude što viša kako biste platili oglas što manje. Praćenjem ćete biti sigurni da su Vaše ponude za ključne reči dobre i da ste uspešan takmičar.

Ako licitirate ručno možete postaviti maksimalni CPC po grupi oglasa ili možete postaviti različite ponude za svaku ključnu reč u toj oglasnoj grupi.

Lošija i skuplja opcija je automatsko licitiranje, ali je ok ako ne želite previše da se bavite analizom i troškovima.

Šta još utiče Google Ads troškove?

Kao što postoje elementi koji utiču na ocenu kvaliteta svakog oglasa, odnosno web sajta, pojavljuju se još neki faktori od kojih zavisi pozicija Vašeg oglasa. Postoje metode sa kojima možete uštedeti na mesečnom budžetu.

Zakazivanje oglasa je zapravo odredjivanje kada i kome će se Vaši oglasi prikazivati. Tu ćete definisati Google Ads-u kada želite da se Vaši oglasi prikazuju.

Ovo je posebno korisno za neke delatnosti. Na primer, ako ste pekara i radite od 6 časova do 16 časova možda nema smisla da po završetku radnog vremena se oglašavate jer verovatno nemate online prodaju.

Ako ste e-commerce ima smisla da Vaša reklama ide 24 časa. U suštini sve zavisi od Vašeg posla i niše.

Postoji jedna korisna alternativa. Vaša kampanje može ići 24 časa, ali budžet može biti veći tokom odredjenog dela dana. Tako ćete dobiti povećanu vidljivost tokom nekog dela dana kada je to potrebno.

Sve to posle mesec ili dva kampanje uz malo bolju analizu možete da optimizujete za svaki oglas.

Za sve biznise, pogotovu male, je vrlo važan geotargeting.

Možete u okviru budžeta da izdvajate veća sredstva za reklamu za odredjena područja. Ova tehnika je poznata još kao ciljanje lokacije. Geotargetiranje omogućava da se oglas prikazuje samo na Google-u u odredjenim područjima.

To može biti cela država, grad, opština ili mali deo grada gde se nalazi Vaša prodavnica.

Dobar web sajt čini da izgledate profesionalnije

Google Ads geotargetiranje je odličan način da se iskoristi trend pretrage preko mobilnog telefona i kupovine u pokretu.

I ovde možete imati budžet koji se razlikuje na nivou države ili grada, pa čak i četvrti.

Mnogo ljudi nije svesno da 80% pretraga se odvija preko mobilnog telefona. Zato i Google od pre nekoliko godina pridaje veliku važnost web sajtovima koji su prilagodjeni mobilnim uredjajima.

Čak se preporučuje da se izrada svakog wev sajta prvo radi za mobilne uredjaje pa tek onda za desktop uredjaje.

Kako planirati pay per click i dnevni budžet?

Odavno je prošlo vreme kada su ljudi surfovali isključivo na kompjuterima. Danas postoji više uredjaja sa kojeg posetioci pristupaju internetu. Ubedljivo je na prvom mestu pretraga putem mobilnih telefona.

To znači da morate posebnu pažnju da obratite pri kreiranju oglasa koji će se pojaviti na mobilnom telefonu.

Možete ograničiti prikaz kampanje samo na desktop uredjaje, mada smatramo da to nije korisno. Zato savetujemo da svaki oglas bude prikazan na mobilnim telefonima, desktop uredjajima i tabletima. Odredjivanje dnevnog budžeta i način na koji će se on potrošiti najvažniji je činilac u planiranju budžeta za PPC (pay per click).

Kada savladate osnove Google Ads-a postoje napredne funkcije koje mogu bolje ciljati publiku i umanjiti potrošnju budžeta.

Nadamo se da ste shvatili kako funkcioniše osnovni proces oglašavanja u Google Ads-u. Opet ćemo se vratiti na pitanje koliko košta jedan klik?

To zavisi od područja gde nameravate da pustite kampanju. Cena za ključnu reč muške majice se razlikuje da li puštate oglas u Srbiji ili Francuskoj.

Cena po kliku je po pravilu uvek dosta niža u Srbiji nego na zapadu.

Sve cene za ključne reči možete proveriti u Google Ad manager-u. Koliko je nezahvalno dati nekome cenu iz glave dokazuje činjenica da cena jednog klika se kreće u rasponu od nekoliko eurocenti do nekoliko stotina eura. Samo za 1 klik!

Najskuplji klikovi su za osiguranje, advokate, kredite, donacije i obrazovanje. Digitalni marketing se dosta razlikuje od tradicionalnom oglašavanja.

Najpopularnij način oglašavanja na Google Ads je CPC (Cost per click). Ne plaćate za prikaz reklame već samo ako neko klikne na Vaš oglas.

U novinama plaćate koliko ste mesta zauzeli na stranici, dok na web sajtu veličinu oglasa odredjuje vlasnik i ona je ista za sve.

Kao što smo Vam objasnili na cenu oglasa utiče zapravo koliko je licitirala Vaša konkurencija za odredjenu ključnu reč.

To znači da je bolje izbeći ključnu reč “popravka krova” i koristiti “koliko košta popravka krova” za kampanju. Ako imate veći budžet koristite obe ključne reći, a ako morate nekako da se uklopite koristite ključne reči koje imaju nižu cenu i dovoljan broj pretraga.

Možda ovo zvuči lako, ali zapravo nije.

Ako radite kampanje za SAD, Veliku Britaniju, Nemačku, Italiju, Australiju ili Švajcarsku, znajte da cena po kliku može biti neverovatna za naše prilike. Tu ne možete da se oglašavate sa malim budžetom.

Ali srazmerno budžetu su veliki i prometi. Ali to je neka druga dimenzija poslovanja.

Za početak je više nego dovoljno da ograničite svoje oglašavanje na Google Ads-u kroz search i display kampanje.

Po pravilu smo mnogo bolje, ali i skuplje search kampanje. Ali ako birate, prednost uvek dajemo search kampanji.

Ako želite da uštedite nije loša ideja da uzmete u obzir duge ključne reči. Za njih su pretrage mnogo manje nego za neke uopštene ključne reči.

Ali su višestruko jeftinije i imaju mnogo bolji učinak kada je prodaja u pitanju. A to je u stvari cilj svakog oglašavanja!

Daćemo Vam primer, mesečno se muške cipele u Srbiji pretražuju u proseku 8100 puta i cena po kliku je trenutno 0,12 eura. Google Ads Manager nam je dao još 42 predloga gde za veliki broj ključnih reči nikada niko nije licitirao.

To znači da ćete Vi odrediti cenu, a još bolje od toga da nemate nikakvu konkurenciju za tu ključnu reč.

Praktično će Vaš oglas biti jedini u pretrazi.

Duge ključne reči, bez obzira što imaju manje pretraga, su zapravo komercijalnije. Važno je da u zbiru imaju veći opseg pretraživanja, a nižu cenu pokliku. Za istraživanje su odlični alati poput Semrush-a i Ahrefs-a.

Mi ih koristimo, pogotovu za SEO istraživanja.

Jedina mana im je visoka cena!

Najpopularnij način oglašavanja na Google Ads je CPC (Cost per click). Ne plaćate za prikaz reklame već samo ako neko klikne na Vaš oglas.

Koliko je važan Quality Score u Google Ads-u?

Quality Score, odnosno ocena kvaliteta, je ocena korisničkog iskustva koja se dobija na osnovu Vaše kampanje i odredišne stranice na web sajtu za neku ključnu reč.

Ocene su od 1 do 10.

Postoje izveštaji gde možete proveriti ocenu kvaliteta za svaku ključnu reč. Suština ocene je pokazatelj koliko je Vaša kampanje korisna potrošačima.

Postoje tri faktora koja utiču na Quality Score:

CTR (click through rate)

znači kolika je verovatnoća da će neko kliknuti na Vaš Google oglas za ključnu reč koja se pretražuje.

Relevantnost oglasa (ad relevance)

dokazuje dali ima smisla da se Vaš oglas pojavi za odredjenu ključnu reč, odnosno da li je za nju relevantan.

Iskustvo sa odredišnom stranicom (landing page experience)

kaže da li informacije na odredišnoj stranici odgovaraju onome što oglas nudi i obrnuto.

Sada dolazimo do pitanja kako poboljšati ocenu kvaliteta? Treba fino podesiti sve oglase i stranice na web sajtu gde oni vode. To je najispravniji način kako poboljšati CTR, relevantnost oglasa i iskustvo odredišne stranice.

CTR pokazuje koliko ljudi koji vide Vaš oglas kliknu na njega i odu na Vaš web sajt. On je jako važan i koristiti se za ocenu uspešnosti svakog oglasa. Na osnovu njegovih rezultata radimo ispravke oglasa pa kasnije uporedjujemo rezultate kako bi videli da li smo uspeli da povećamo CTR.

On može biti „average“ ili „above average“ što znači da nema velikih problema sa CTR-om za Vaše ključne riječi.

Nije dobro kada je rezultat „below average“ i to je jasan signal da nešto treba popraviti. Najjednostavniji način od kojeg bi trebali da krenete je pojačano pominjenje Vaše ključne reči u oglasu.

Ali nemojte nikako u ovome da preterate.

Relevantnost oglasa (ad relevance) je drugi način kako možete da poboljšate ocenu kvaliteta. Ovde je važno koliko ključna reč odgovara Vašim oglasima.

I ovde postoje tri statusa kao i za CTR- Average, above average ili below average.

Zato je važno obratiti posebnu pažnju pri pisanju oglasa. Ali dobra stvar je da i ako pogrešite možete lako i brzo da ispravite tekst oglasa u Google Ads-u.

Jer dobar oglas govori Vašim potencijalnim kupcima kakvu vrednost im možete pružiti.

Ostaje nam još poboljšanje odredišne stranice (landing page experience).

Prvo, važno je da oglas i odredišna stranica imaju istu ključnu reč.

Da bi Vam bilo lakše možete sebi postaviti nekoliko pitanja:

Da li je moja web stranica dobro organizovana?

Da li će ta web stranica biti korisna nekome ko klikne na oglas?

Da li je sve jasno objašnjeno na odredišnoj stranici?

Da li naša web stranica ima ključne reči za koje smo se oglasili?

Vodite računa da oglas vodi baš na tu stranicu koju posetilac želi. To znači da ako reklamirate muške polo majice, klik na oglas treba da vodi baš na kategoriju muške polo majice. Nikako nemojte da klik na oglas vodi na celokupnu mušku kolekciju ili neku drugu kategoriju.

Vodite računa da izbegavate iskaćuće prozore pri dolasku posetioca na Vaš web sajt. To će stvoriti otpor posetioca, a nije dobro za SEO.

Ovo često uzrokuje da napuste stranicu bez pregleda Vaše web stranice.

Ovo je jedan od razloga zašto je važno imati dobro osmišljenu web stranicu, sa dobrim tekstovima.

Važno je:

Da imate dobre i korisne informacije.

Linkove ka drugim stranicama kako bi posetioci mogli da istražuju Vaš web sajt

Jasno prikazana korpa ako ste e-commerce

Kontakt informacije

Postoji još dosta činilaca, ali je ovo sasvim dovoljno za početak.

Dobra ideja je koristiti više grupa oglasa umesto da sve svoje ključne reči smestite u jednu oglasnu grupu.

Objedinite svoje ključne reči u slične kategorije, a nakon toga krenite u kreiranje oglasa koji su relevantni za svaku kategoriju.

Kako pronaći najbolje ključne reči za Google Ads kampanju?

Postoji puno načina, ali nisu svi baš tako dobri. Mi koristimo samo dva alata, to su GA4 i keyword tool u okviru Google Ad manager. To su besplatni Google alati koji će Vam biti sasvim dovoljni.

Tu ćete pronaći razne ključne reči koje Vam nikada ne bi pale na pamet. Videćete koliko su tražene i koja je cena po kliku.

Keyword Tool će Vam dati predloge i varijacije pa nećete gubiti vreme i praviti greške sa ključnim rečima.

U GA4 možete proveriti kako stojite sa odredjenim ključnim rečima. Ako nemate veliki budžet možda nije loša ideja da oglas ne objavljujete za neke ključne reči za koje ste već na vrhu pretrage. Ali ako možete da izdržite ne bi bilo loše da ipak imate oglas i za pojmove za koje ste u top 3 na Google-u.

Proverite šta i kao radi konkurencija, a biće sasvim dovoljno da pregledate prvu i drugu stranicu pretrage.

Dobićete neke ideje i moći ćete lako da zaključite gde su dobro radili, a gde su grešili.

Ako želite da imate dobre rezultate i da maksimalno iskoristite budžet, nemojte da upadnete u neku od najčešćih zamki:

$

Izbegnite da bez ikakvog plana i reda rasipate novac na gomilu beskorisnih ključnih reči. Na taj način ćete samo odbiti potencijalnog kupca kada bude shvatio da Vaša odredišna stranica nije ono što je on zapravo tražio.

$

Nemojte da stavite da oglasi imaju home page kao odredišnu stranicu, već napravite vezu baš prema proizvodu koji ste oglasili.

$

Merite i analizirajte rezultate. To nije težak i komplikovan posao, a može da napravi veliku razliku.

$

Menjajte oglase koji ne rade. Normalno je da pogrešite, to se dešava svima.

$

Nemojte da zaboravite optimizaciju kampanja. Nekad je dovoljno sasvim malo da rezultati eksplodiraju.

$

Analizirajte konkurenciju. Već u samom tekstu ćete videti da li su dobri ili nisu.

$

Merite konverzije. To je najbolji način da utvrdite da li neki oglas treba da nastavi dalje svoj put ili ne.

$

Vodite računa o ROI (return of investement).To je najbolji način da znate da li se kampanja isplatila.

Da ne zaboravimo AdSense i Display Network

Do sada smo pričali samo o jednom kanalu oglašavanja na Google-u. Medjutim postoje i drugi, a vredni pomena su svakako AdSense i Display Network.

Šta je AdSense?

Sigurno ste primetili da na mnogim stranicama na puno web sajtova postoje reklame. Neke se zakupljuju i plaćaju direktno vlasniku web sajta, dok je većina drugih reklama u zakupu Google-a. To znači da Google deli zaradu sa Vama da prikazuje oglase na Vašem web sajtu obavljajući sav posao.

Ne morate da brinite o oglašivačima!

Za svaki klik, odnosno prikaz dobijate unapred dogovoreni iznos. Ovaj način zarade je popularan kod informativnih web sajtova, dok je jedva prisutan kod e-commerce web sajtova.

Vlasniku sajta koji želi da zaradjuje od reklama je dovoljno da otvori nalog za AdSense i ubaci kod koji mu šalje Google na mesto na koje želi da se one prikazuju. Ali da znate da Google na osnovu sadržaja Vaše stranice odredjuje koji će se oglas pojaviti na Vašem web sajtu. Ako na Vašoj web stranici prodajete televizore, postoji velika mogućnost da će se pojaviti oglas neke web stranice koja prodaje blu ray player-e.

Ili će se na osnovu Vaše pretrage pojaviti oglas na web stranici koji ste otvorili za neku temu koju ste pre toga istraživali.

Uglavnom svi pretraživači prate šta vi tražite i shodno tome Vam šalju oglase kako biste eventualno nešto kupili.

Najpopularnij način oglašavanja na Google Ads je CPC (Cost per click). Ne plaćate za prikaz reklame već samo ako neko klikne na Vaš oglas.

A sve to Google radi na osnovu reklama koje su oglašivaći napravili u Google Ad manager-u. Na osnovu te baze njemu nije teško da uvek ubaci reklamu koja se tiče stranica koje ste posećivali.

Jednostavno su toliko moćni da ne postoji alat koji će prikazati relevantnije rezultate. A sve ovo znači da su Google Ads i AdSense deo jednog sistema.

Sa jedne strane imate prodavca, a sa druge strane oglašivača.

Gotovo savršen način reklamiranja!

Da znate da postoji još jedan način oglašavanja sem CPC-a. To je CPM (cost per mile). On se slabije koristi i drugačije obračunava.

CPC se obračunava ne po broju klikova već po broju prikaza.

Kod CPM se plaća fiksna cena za 1.000 prikaza, a ne 1.000 klikova na oglas.

Najveći deo zarade Google-a, odnosno Alphabet Inc koji je izmedju ostalog i vlasnik kompanije Google, je Google Ads reklamiranje. 2013. godine imali su prihod od reklama u iznosu od 51 milijardu dolara.

U 2022.godini je prihod od reklamiranja na Google-u bio oko 250 milijardi dolara. Gotovo je neverovatno kako možete da podignete veliki promet 5 puta za 10 godina za nešto što gotovo da ne primećujete na stranici.

Pomenuli smo i display kampanje na Google-u pa da ih ne zaboravimo.

To je vrsta oglasa koja kombinuje tekst, slike i URL koji vodi do web stranice na kojoj kupac može saznati više. Postoji puno formata display oglasa, mogu biti kao slika, animirani ili u obliku video zapisa sa ili bez teksta.

Najčešći oblik ovih oglasa je u okviru banera.

Budite sigurni da ste videli ovakve oglase, a da toga niste ni svesni.

Display oglasi se prikazuju i na Facebook-a, ali Google display oglasi imaju moćne funkcije ciljanja publike kao i formate oglašavanja kakve druge platforme nemaju ni približno.

Najvažniji termini u Google Ads-u!

Ovo neće biti ništa novo za ljude koji su već u ovome, ali će sigurno pomoći početnicima kako bi razumeli neke termine ili skraćenice.

Pa počnimo:

Google Ad Campaign

Google Ads kampanja sadrži Vaše grupe oglasa koji se mogu podeliti po lokaciji, rasporedu oglasa, budžetu i tako dalje. Kampanje se koriste za organizovanje različitih kategorija usluga i proizvoda. Kao opciju Google Vam omogućuje da odaberete nekoliko vrsta kampanja.

Google Ads search campaign

To su u stvari oglasi koji Vam se prikazuju prilikom pretraživanja

Google Ads display campaign

Popularna za online trgovce. Najpopularniji kanal oglašavanja posle Google search kampanje.

Google Ads video campaign

Oglas u obliku video reklame dužine trajanja od 6 do 15 sekundi. Pojavljuje se na YouTube-u.

App Campaign

Omogućava da oglašavate Vašu aplikaciju na različitim mestima na Google-u

Google display network

Skraćeno GDN, je mreža web stranica koje omogućuju da se Google oglasi prikazuju na njihovim stranicama. Ovo je opciona postavka za Google Ads korisnike, pa obavezno razmislite da li Vam je potrebna

Conversions

Konverzija se evidentira kada korisnik izvrši odredjenu radnju nakon što klikne na Vaš oglas. Konverzije mogu biti mikro, a to može biti bilo šta poput odlaska na sledeću stranicu. Medjutim mnogo su važnije makro konverzije, kao što je na primer prodaja nekog artikla ili usluge.

Keywords

Ključne reči ili fraze se biraju tako da odgovaraju ili se podudaraju sa pojmovima koje traže korisnici na Google-u.Postoje 3 osnovne vrste ključnih reči koje se razlikuju po podudaranju. To su ključne reči sa širokim podudaranjem, tačnim podudaranjem i podudaranjem fraza

Ad Extensions

Korišćenjem oglasnih ekstenzija možete pružiti dodatne vredne informacije i povećati rezultat Vašeg oglasa

Bidding Strategies

To je strategija licitiranja. Kao što smo već pisali, svakikreirani oglas prolazi kroz proces ocenjivanja od koga zavisi cena i pozicija Vašeg oglasa

Google Search Network

Ovde se podrazumeva objava oglasa ili kampanja na Google-u i njegovim partnerskim pretraživačima

Conversion Focused

Kada želite da kupci preduzmu odredjenu radnju na vašem web sajtu

Brand awareness

Način da podignete svest o Vašem brendu. Ovde prodaja i konverzija nisu toliko bitni kao sam brend

Interaction Strategies

Kada želite da povećate preglede ili interakcije na svojim oglasima

Product Awareness

Kada želite povećati svest o Vašim proizvodima ili uslugama uz pomoć Google Ads-a

Negative Keywords

Nismo ih pominjali, ali su jako važne.One pomažu da se vaši oglasi ne prikazuju za odredjene ključne reči, otuda i naziv negativne ključne reči

Impressions

Impresije predstavljaju koliko je Vaš oglas puta bio prikazan na stranici rezultata pretraživanja, bez obzira da li je neko kliknuo navezu ili nije

Click through rate

Poznat kao CTR je metrika za uspeh Vaše PPC kampanje i meri odnos koliko je posetilaca prilikom pretrage videlo Vaš oglas i kliknulo na njega. Meri se u procentima I što je on veći to je bolje

AdRank

Što je veći Vaš AdRank to će njegov položaj u pretragama biti viši.On je odredjen Vašom maksimalnom ponudom i Vašom ocenom kvaliteta

Quality Score

To je u stvari ocena kvaliteta Vašeg oglasa kako bi Google odredio na kojoj poziciji ćete se nalaziti u plaćenim pretragama

Ad Group

Oglasna grupa je sledeći nivo u Google Ads manager-u. Možda nismo pomenuli, ali svaka kampanja se sastoji od najmanje dva ili više oglasa

Landing page

To je u stvari stranica na kojoj će posetioci doći na Vaš web sajt klikom na oglas u pretraživaču

Average CPC

To je prosečna cena za klik kroz celu kampanju.Dobija se jednostavno, podeli se cena svih klikova sa ukupnim brojem klikova

Maximum CPC

To je najveći iznos koji ste spremni da platite za 1 klik prema Vašem web sajtu. Može se podesiti za jednu ili sve ključne reči u Vašoj kampanji

CPM

Cost per mile, se obračunava fiksno za 1.000prikaza Vašeg oglasa u pretragama bez obzira da li je nekokliknuo na oglas ili nije

ROI (return on investment)

To je prikaz koliko iznosi Vaša zarada, odnosno profit kada se odbiju svi troškovi.

Reach and Frequency

To je opcija koju imate u izveštajima gde možete da vidite koliko je ljudi videlo Vaš oglas tokom odredjenog perioda. Reach je broj jedinstvenih korisnika, a frequency je prosečan broj puta koji je prikazan tim korisnicima

Ad Schedulling

Ovde se misli na odredjivanje u kom periodu i kako će se Vaš oglas prikazivati. Postoji više mogućnosti, mogu se prikazivati 24 časa ilikako Vi odredite

Demographic

U podešavanjima možete da odredite demografski svoju ciljnu grupu, odnosno kojim ljudima će se Vaš oglas prikazivati

Conversion Rate

Konverzija je klik, a kao rezultat to mogu biti odredjeno vreme provedeno na stranici, kupovina, prijava na novosti sa web sajta i druge opcije

Conversion Optimizer

Ovu opciju obavezno koristite!

Služi za optimizaciju kampanja i njenim aktiviranjem ćete sigurno postići više konverzija

Language and Location Targeting

Odlična opcija kojom možete prikazati na primer reklamu samo Srbima koji žive u Francuskoj. Google Ad manager Vam daje mogućnost prikaza reklame po zemlji, regionu, gradu ili delu nekog grada.Na jeziku koji želite

Zaključak

 

Ukoliko ste novi ili budući korisnik Google Ads-a, ne brinite. Biće malo komplikovano i konfuzno u početku, ali vrlo brzo ćete se snaći.

Google Ads manager je jako dobar i vrlo intuitivan. Probajte neke jednostavnije opcije za početak, a ako Vam treba neka obuka preporučujemo Vam neki kurs na Udemy.com, a od domaćih predavača preporučili bismo Ivanu Petrović.

Nemojte nigde žuriti, a ako Vam treba neka pomoć pišite nam na info@smartthink.rs

Vodite računa da pravilno otvorite Vaš Google Ads nalogi kako ćete objavljivati kampanje. Neka svaka vrsta proizvoda ili usluga ima svoju kampanju, a u okviru svake kampanje možete imati više oglasa. Vodite računa da oglas ima dobro postavljen link baš prema stranici Vašeg web sajta koja odgovara sadržaju Vašeg oglasa.

Ako reklamirate letovanje na Palma de Mallorca-u, nemojte dozvoliti da link ide ka stranici na Vašem web sajtu gde su sva letovanja na Mediteranu.

Vodite računa o ključnim rečima, ali ne zaboravite negativne ključne reči.

Analizirajte konkurenciju kako bi Vam bilo lakše da postignete još bolje rezultate. Ako radite Google Ads kampanju na primer za Hrvatsku, pretražite rezultate na njihovom tržištu.

Ako ne koristite VPN, najjednostavniji način je da posle upisivanja pojma u pretraživaču dodate site:hr (ovo je za Hrvatsku, za Francusku fr, za Nemačku de, itd).

To izgleda ovako, muške majice site:hr

Pregledajte kampanje i oglase svakih nekoliko dana. Ispravite stvari za koje mislite da nisu dobre i optimizujte oglase.

Možda ćete morati da menjate deo ili ceo tekst oglasa, vreme prikazivanja, menjanje ključnih reči (bilo da je oduzimanje ili dodavanje), mesto prikazivanja, pauziranje ili ukidanje nekih oglasa ako nisu dali dobre rezultate, itd.

Nemojte zaboraviti da povežete web sajt sa GA 4 nalogom i Google search console. Ovo su dva besplatna Google alata koji su neophodni svakom web sajtu, ali ne samo za Google Ads oglašavanje.

Nećete pronaći bolje i tačnije alate sa puno korisnih podataka koji su još i besplatni!

Ipak, ne savetujemo Vam da krenete bez obuke. Ako nemate vremena, bolje nadjite nekog ko će Vam pružiti pomoć.

Jer šteta može biti veća nego što očekujete. Dobar marketar može da Vam optimizuje oglas i uštedi puno para.

Još jednom, slobodno nas kontaktirajte ako imate neko pitanje o Google Ads-u, SEO ili izradi web sajtova na info@smartthink.rs

Da li Vam zaista treba web sajt?

Da li Vam zaista treba web sajt?

Da li Vam zaista treba web sajt?

Da, ako želite da proširite svoje poslovanje i dosegnete veliku publiku. Prisustvo na mreži postaje iz godine u godinu sve važnije.

Veliki broj preduzeća i pojedinaca koriste internet kako bi se što bolje predstavili svojoj publici. Iako danas postoji još puno opcija kojima možete kreirati prisustvo na mreži, naše mišljenje je da će još dugo vremena za većinu poslova web sajt biti neophodan.

U kombinaciji sa društvenim mrežama i raznim platformama dobijate zapravo najbolji model predstavljanja u digitalnom svetu.

Društvene mreže su danas jako popularne za oglašavanje, ali uzmite u obzir da za veliki broj fizičkih ili digitalnih proizvoda one služe samo kao kanal do web sajta na kome će se zapravo desiti prodaja.

Društvene mreže nikad neće imati nivo kontrole ili podešavanja kao što to imaju web sajtovi.

Pokušaćemo ukratko da Vam objasnimo zašto Vam zaista treba web sajt u 2023.godini.

Za koje oblasti može da se koristi web sajt?

Bukvalno za sve!

Za bilo koji posao, za predstavljanje, za učenje, šta god Vam padne na pamet. Ipak je najčešća upotreba web sajtova vezana je za predstavljanje, prodaju, brendiranje i oglašavanje.

Web sajt prilagodjen korisniku sa informacijama o Vašem poslu i proizvodima koje možete ponuditi je u ovom trenutku najbolja reklama uz pomoć koje možete doći do potecijalnih kupaca širom zemlje ili sveta.

Bez obzira da li dodjete do kupca plaćenim ili organskim putem.

Mi smo uvek za kombinaciju u koju su uključene obe metode!

Web sajt pruža priliku da pokažete svoj brend u najboljem svetlu i budete rame uz rame sa najboljim iz svoje branše. Pa čak i bolji ako ste u pravim rukama. Ne postoji efikasniji način promovisanja od web sajta i nijedan način reklamiranja u stvarnom svetu nije tako dobar.

Medjutim, ni ovde ne postoje prečice i ime se gradi godinama.

Ali ako ste dugo na internetu, objavljujete dobre članke i video zapise ili nudite interesantne proizvode, uspeh će doći. Ljudi lako prepoznaju kvalitet čak i ako se ne razumeju u neku oblast.

Tako je najlakše komunicirati sa potencijalnim klijentima i graditi odnose sa njima.

Kod svakog web sajta je dobra stvar što kupci mogu da mu pristupe kada god požele. To je činjenica koju svi znaju i koja omogućuje kupcima da kupuje kod Vas tokom 24 časa.

To je ono što zovemo kupovinom iz fotelje!

Čak i ako ste mali, na ovaj način Vam se pruža prilika da Vaše preduzeće raste neverovatnom brzinom i dopre do ljudi do kojih ne biste došli na neki drugi način. Sa dobro izradjenom stranicom koja je pregledna i koja ima dobar opis proizvoda, pola posla je završeno.

Postoji puno malih trikova pri izradi stranice koji će lako pogurati prodaju.

Web sajt može biti informativna baza znanja, kao što je Wikipedia. Veliki broj ljudi upravo na ovakvim mestima pronalazi brzo i lako odgovore na svoja pitanja. Za video tutorijale i zabavu broj jedan je YouTube.

Zato mnoge web stranice crpe informacije upravo sa ovakvih mesta. Nekim preduzećima je tako lakše da pruže informacije i što bolje predstave svoj proizvod.

Da li je web sajt obavezan alat u poslovanju?

Apsolutno, nećete biti toga svesni toga dok ne budete imali svoj web sajt. Videćete kako Vam se javljaju ljudi do kojih niste sanjali da ćete doći.

Uz puno rada, uspeh je neizbežan.

Posedovanje web sajta je jako važno ako želite da Vaše poslovanje ostane konkurentno u današnjem digitalnom svetu. Web sajt koji je dobro pozicioniran pruža veći broj ulaza i poboljšava svest o Vašem brendu.

To su dve ključne komponente ako želite uspeh na današnjem tržištu.

Web sajt je posebno važan malim preduzećima koja se razvijaju. Sada imaju mogućnost da svoj izlog prikažu na mreži i kupcima koji su van njihovog geografskog područja.

Tako izlaze iz okvira „kupuj lokalno“.

To je velika prilika da mala preduzeća razviju svoje poslovanje i zato je važno da i oni imaju svoju web stranicu.

Snažno prisustvo na mreži može biti pravi uspeh za bilo koji posao.

Web sajt pokazuje da zaista postojite!

Svakoj firmi je potreban web sajt za pokretanje web poslovanja u današnjem digitalnom svetu.

Da li Vam zaista treba web sajt? Da, ako želite da proširite svoje poslovanje i dosegnete veliku publiku. Prisustvo na mreži je obavezno!
Bez web sajta se odričete puno toga, na prvom mestu kočite Vaše poslovanje. Ako ništa drugo web stranica će dokazati Vašoj publici da zaista postojite.

Tako ćete predstaviti proizvod ili uslugu koja je dostupna kupcima u nekoliko klikova.

Danas kada je ljudima nešto potrebno, oni se obraćaju Google-u. Za sve i svašta traže na njemu odgovore. Zato pretraživači poput Google-aigraju važnu ulogu u poslovanju svakog web sajta.

Bez web prezentacije apsolutno ne postojite u digitalnom svetu, a sve više i u realnom.

Kupci Vas neće pronaći u pretragama i neko drugi će preuzeti posao koji ste mogli baš Vi da pružite.

Ako ništa drugo, danas gotovo nemoguće uspešno poslovati i napredovati bez web sajta.

Da li društvene mreže mogu da zamene web sajt?

Ne!

Najveća prednost društvenih mreža je to što ne zahtevaju preveliko znanje da se na njoj započne posao. Medjutim poslovanje na njima je ograničeno. Ali društvene mreže su jedan od najboljih alata, pored Google Ads-a, koji može da usmeri kupce ka Vašem web sajtu.

Nije potrebno nikakvo znanje programiranja ili druge veštine da biste kreirali stranicu na Instragram-u ili Facebook-u.

Ove platforme stalno razvijaju i dopunjuju funkcije što značajno olakšava ažuriranje Vaše stranice.

Društvene mreže imaju još jednu veliku prednost, besplatne su. Ali samo donekle. Da biste bili vidljivi na njima gotovo je sigurno da ćete morati da koristite plaćene reklame na njima.

Donekle su dobre za firme koje nemaju velike budžete. Ali ako razmišljate i radite na duge staze, nemojte im davati preveliki značaj. Shvatite ih kao jedan veliki oglasnik koji će poslužiti da publiku dovedete na svoj web sajt.

Obavezno koristite GA4, jer to je najbolja besplatna analitika koja će Vam omogućiti da pratite sa kojih sve kanala dolaze Vaši posetioci.

Jako važno je da znate jednu stvar koju mnogi korisnici društenih medija zanemaruju.

Morate znati da niste vi vlasnik naloga i sadržaja, već platforma na kojoj radite objave.

Da li Vam zaista treba web sajt? Da, ako želite da proširite svoje poslovanje i dosegnete veliku publiku. Prisustvo na mreži je obavezno!

Zapravo, web sajt je jedna od retkih stvari u digitalnom svetu gde ste Vi vlasnik. U svim ostalim slučajevima ste vlasnik dokle god plaćate ili odgovarate pravilima platforme na kojoj ste.

To znači da ako društvena mreža padne ili odluči da ukine svoje usluge, sav Vaš sadržaj će nestati.

A to znači da će Vaši pratioci koje ste sticali godinama jednostavno u jednom trenu nestati.

Dobar web sajt čini da izgledate profesionalnije

Većina ljudi gubi poverenje ako je web stranica loša. Zato je vrlo važno da ona bude čista i jasna. Redovnim ažuriranjem i ubacivanjem novih artikala povećavate svoj kredibilitet.

Potencijalni kupci će Vam više verovati, jer u digitalnom dobu posetioci traže da sve informacije na web sajtu koje su im potrebne budu na jednom mestu.

A sve to može postići bez ikakvog problema i najmanja firma. Ako nemate veliki budžet neka Vaš web sajt ima samo 1 stranicu. Lako je kasnije uraditi dopunu. Svako može da kreira Facebook stranicu ili Instagram nalog sa lažnim podacima.

Ali profesionalno uradjena web stranica legitimizira Vašu firmu na način koji nije moguć ni na jednoj društvenoj mreži.

Ako želite da započnete posao ili ga proširite ne postoji bolji način da to uradite nego korišćenjem web sajta.

Dobar e-commerce web sajt će Vam doneti više kupaca i povećaće Vam konverzije. Ali morate znati da je dobro uradjen web sajt samo početak Vašeg digitalnog poslovanja.

Mnogi ljudi nisu čuli za optimizaciju web sajta za pretraživače.

Bez toga je gotovo nemoguće doći do prve stranice na Google-u ako postoji konkurencija.

Dobar web sajt čini da izgledate profesionalnije

Zato je naš savet da pri izradi web sajta uvek odvojite budžet za SEO. Bez njega nema uspeha, niti prve stranice na Google-u.

I probajte razne kanale.

U nekom poslu društvene mreže Vam mogu doneti puno poseta, u nekom drugom će možda biti efikasnije plaćeno oglašavanje na Google-u. Najbrži i najefikasniji put je Google Ads, ali potencijalni kupci uvek više veruju organskim rezultatima pretrage.

Ali kao što smo rekli, najidealniji scenario je da se dva puta pojavite na 1 stranici Google-a.

Organski i preko plaćene reklame.

Web sajt može postati centar Vašeg poslovanja

Danas je postalo normalno da kada tražite neku informaciju ili proizvod to uradite preko nekog pretraživača poput Google-a. Tako da web sajt postaje prvo mesto na kojem Vas potencijalni kupci upoznaju.

Na Vama je da im što jednostavnije objasnite čime se bavite i zašto da izaberu baš Vaš proizvod ili uslugu.

Prisustvo na mreži, bez obzira na industriju, je danas postalo obavezno.

Mnogo preduzeća i dalje ne shvata da su ih kupci našli preko interneta i da su se dobro pripremili za kupovinu. Bukvalno više od pola posla možete da obavite putem web sajta.

Pod ovim mislimo i na online i offline prodaju. Rezultat snažnog prisustva na mrežama može dovesti samo do povećanja Vaših prihoda.

Važan je prvi utisak. Web sajt praktično postaje lice Vaše kompanije, a potrošači stiču prvi utisak o Vašem brendu na osnovu izgleda Vaše web stranice.

Čak i ako ste mali lokalni restoran, velike šanse su da odredjen broj Vaših klijenata dolazi kod Vas upravo zbog dobre prezentacije Vašeg web sajta. To znači da su oni na osnovu Vašeg web sajta rešili da ručaju baš u Vašem restoranu.

Zato profesionalno uradjena web stranica može biti ključna za poslovanje. Posmatrajte to kao ulaganje u budućnost Vašeg poslovanja.

Često to može biti razlika od par stotina eura izmedju loše i dobre web stranice. Loša web stranica postaje vrlo lako antireklama.

Zato budite obazrivi sa kime radite i posvetite malo vremena istraživanju kakav biste web sajt želeli da Vam neko izradi.

Mi obavezno koristimo upitnik koji prosledjujemo našim klijentima pre izrade sajta kako bismo imali predstavu šta zapravo žele i koji sajtovi im se dopadaju.

Za klijenta je to pola sata posla koji puno olakšaju proces izrade web sajta.

Koji su aspekti važni na web sajtu?

Samo postojanje web sajta nije garancija da ćete steći dobar prvi utisak kod posetioca. Vaša web stranica se mora brzo učitavati i mora biti pregledna i laka za navigaciju.

U suprotnom ćete vrlo lako izgubiti kupce. Istraživanja pokazuju da 90% posetioca stiče utisak na osnovu dizajna web sajta.

Zato je važno imati fokus na sledeće stvari:

$

Jednostavna navigacija.

Ne treba ništa komplikovati i treba posetiocima omogućiti da surfuju Vašom stranicom bez problema. Ako je navigacijski meni komplikovan, to će obeshrabriti posetioce da dalje istražuju Vašu web stranicu.

$

Atraktivan dizajn.

On mora biti bez greške i dosledan na svakoj stranici. Vrlo je važan izbor fontova i njegova veličina. Izbor boja i fotografija može puno pomoći da posetioci nastave sa istraživanjem Vaše web stranice. Ali treba voditi računa da se u tome ne pretera. Pri izradi stranice, uvek se trudimo da se pridržavamo sistema 60-30-10 kada su boje u pitanju. Profesionalan web dizajn mora da ima kombinaciju lako čitljivog sadržaja i modernog dizajna

$

Kvalitetan sadržaj.

Content is king! Dobar sadržaj je vrlo važan svakom web sajtu. Ne samo za posetioce već i za Google jer on ne može da zaključi čime se vi bavite na osnovu fotografija na Vašem web sajtu. On pomaže i Vašoj publici pružajući sadržaj koji nisu videli na drugom mestu. Njegov zadatak je da pomogne posetiocima da razumeju što lakše Vaš brend i proizvode ili usluge koje im možete pružiti.

$

SEO.

Već smo pomenuli koliko je važna optimizacija svakog web sajta za pretraživače. Nećete biti svesni koliko je bitno dok to ne budete uradili. Zapravo istražite na Google-u ovu temu. Otkrićete koliko je ona važna za online poslovanje. Postoje specijalizovane agencije koje se bave samo ovim poslom. Mi Vam toplo preporučujemo da što pre istražite SEO! Da znate da niko ne može biti na 1 stranici na bilo kom pretraživaču bez uradjene optimizacije za pretraživače

$

Brzina učitavanja.

Današnji internet je vrlo brz pa zašto to ne iskoristiti? Ali morate da znate da brzina učitavanja web sajta zavisi od nekoliko faktora. Na prvom mestu od teme na kojoj se gradi web stranica i na hostingu. Zavisi da li je prezentacioni ili e-commerce web sajt. Koliko i koje plugin-ove koristi web sajt. Ali ne brinite, postoji puno alata koji će nam pomoći da smanjimo brzinu učitavanja web sajta. Ako stranicu rade profesionalci podrazumeva se brzo učitavanje

$

Brze i jednostavne transakcije.

Ovo se oslanja na jednostavnu navigaciju. Web sajt mora biti dizajniran da se kupovina odvija glatko i da svaki korak bude jednostavan i razumljiv svakom posetiocu. Korpa za kupovinu mora biti vidljiva, a naplata mora biti brza i jednostavna.

Zaključak
 

Naš iskreni savet je da ako nemate svoj web sajt, počnete da razmišljate o tome. To je nešto što se danas podrazumeva. Istražite konkurenciju, to će Vam pomoći da shvatite svoju poziciju.

Sve zavisi od Vas.

Web sajt će Vam omogućiti da se povežete sa novim ljudima. Neki od njih će početi da Vas prate i tako ćete izgraditi vernu zajednicu koja će pratiti Vaše nove objave.

Vremenom ćete steći kredibilet koji će Vam nakon nekog vremena omogućiti da povećate promet i zaradu. Biće mnogo lakše doći do klijenata koji nisu samo iz Vašeg grada.

Dobrom analizom uz pomoć GA4 ili nekim drugim alatom shvatićete šta zapravo Vaši kupci traže.

Kako god, nemojte se plašiti novog početka!

Izrada web sajtova

Nema Vas na internetu, Vi praktično ne postojite. Pretraživači su postali prvo mesto na kojem Vaši potencijalni klijenti ili kupci traže rešenje za svoj problem.

SEO optimizacija

SEO optimizacija unapredjuje kvalitet web sajta i povećava količinu organskog saobraćaja od pretraživača ka Vašem web sajtu.
Šta je SEO? To je skraćenica od Search Engine Optimizationi predstavlja optimizaciju web sajta za pretraživače

Google Ads oglašavanje

Google Ads oglašavanje je toliko unapredjeno da gotovo ne postoji format, ekran ili kanal gde ne može da se prikaže Vaš oglas u okviru Google platforme.

Kontakt

8 + 8 =

Kontakt info

Bose Milićević 8,
11000 Beograd

+381 63 221 770

info@smartthink.rs

Pratite nas